Zaal De Zulle - Jeugdhuis Wondelgem

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


URL = http://www.dezulle.be/

Beschrijving

Via Els Oyaert, Stad Gent:

"De zaal werd gefinancierd vanuit Jeugdbeleid vd Stad.

Er werd een lokale vzw opgericht: vzw WoMa (Wondelgem Mariakerke) met mensen uit het verenigingsleven. Zij volgden de bouw volledig op en staan in voor het beheer vd zaal. Met hun jaarlijkse stadstoelage en inkomsten uit verhuur van de zalen, betalen zij een halftijdse werkkracht (doet reservaties en praktische zaken rond verhuur).

Alle zalen (een grote, een kleine vergaderzaal, 2 repetitiestudio’s) zijn erg druk bezet.

Er is een overeenkomst tussen KLUB32 (het nieuwe jeugdhuis) en de vzw WoMa. Hiermee combineert De Zulle de uitbating van een Jeugdhuis met Scoutslokaal en met accommodatie ten dienste van het verenigingsleven e.a. initiatieven in de wijk."

Meer info