Wooncoop

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= dit wooncooperatie project voor Gent en Oost-Vlaanderen is een emanatie van LabLand

URL = http://www.wooncoop.be


Bij wooncoop

Huur je levenslang of even een eigen woonruimte en deel je gemeenschappelijke ruimtes. Is de coöperatie eigenaar van de woning. Kan je aandeelhouder worden/investeren. Wordt het beheer (verhuren, klussen, bouwen, renoveren , … ) van de woning door de cvba verzorgd). De panden worden onderhouden met bijzondere aandacht voor duurzaam/kwalitatief wonen. Huurders beslissen mee wat er gebeurt, hebben inspraak in wat wanneer aangepakt wordt. De onzekerheden als huurder halen we er uit (vb uit de woning voor bewoning eigenaar, werken aan het pand, …. je wordt niet op straat gezet). We richten ons naar Gentse singles en één-oudergezinnen.

De volgende stap is ons idee met jou toesten, schrijf je daarom in voor één van onze infosesses : http://www.wooncoop.be/infosessies

wooncoop is samenwerken, mail gerust je vragen/ideeën via info@wooncoop.be

Meer info

  • info@wooncoop.be