Windenergie als Gemeengoed

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


Beschrijving

Tom Willems:

"Om een antwoord te bieden tegen de uitholling van het coöperatieve gedachtegoed in de hernieuwbare energiesector werd de vzw REScoop.Vlaanderen, de federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in Vlaanderen, opgericht. REScoop.Vlaanderen vertrekt van de visie dat windenergie bij uitstek een common good is, een gemeenschappelijk goed waarvan de exploitatie zoveel mogelijk ten goede moet komen van de gemeenschap en niet van enkelingen. Binnen REScoop.Vlaanderen wordt aan startende burgerinitiatieven de kans te geven om zich te organiseren en te groeien volgens de ICA-principes.

In een symbolische actie claimde REScoop.Vlaanderen de wind boven het hele Vlaamse grondgebied, als te gebruiken goed voor alle inwoners. De REScoops moeten immers opereren binnen de gangbare markt, waar hele gebieden speculatief onder contract gebracht worden, grondeigenaars tegen elkaar uitgespeeld worden en er een opbod aan opstalvergoedingen plaatsvindt. Deze praktijken maken het overlegmodel dat REScoops voorstaan onmogelijk." (http://www.rescoopv.be/sites/default/files/Publicaties/co%C3%B6peratief_paspoort_2016.pdf)