Werkgroep Stadslandbouw - Gent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "Gentse Werkgroep Stadslandbouw: De werkgroep stuurt de transitie naar stadslandbouw in de stad Gent mee aan".

URL = https://stadslandbouwgent.wordpress.com/


Beschrijving

1.

"De werkgroep stadslandbouw is een netwerkorganisatie die de transitie naar meer stadslandbouw in de stad Gent mee aanstuurt.

Stadslandbouw Gent is een alliantie van verschillende stadslandbouw-projecten, stadslandbouw-experts en liefhebbers. Samen brengt SLG graag zoveel mogelijk mensen samen in een open platform, creëert de groep een visie voor stadslandbouw en voert concrete acties uit

Deze organisatie is open voor iedereen!"


2. "Visietekst stadslandbouw in Gent versie 2013

De werkgroep stadslandbouw is ontstaan uit de klimaatarena van de stad Gent. In de formulering van de transitie paden voor de stad kwam ook stadslandbouw als een optie naar voor. Heel wat mensen waren en zijn geïnteresseerd in het thema, maar al snel werd duidelijk dat stadslandbouw een ‘wicked problem’ is, een complex verhaal met heel veel dimensies. De werkgroep had het ook moeilijk om een opdrachtbepaling te vinden, mede omdat er heel veel diverse perspectieven en ideeën werden ingebracht. Uiteraard is dat ook de kracht van dit forum.

Na een lange periode van zoeken besloten de leden van de werkgroep in het najaar van 2012 een visie uit te werken voor stadslandbouw in Gent. Dit leek ook een ideale periode gezien er ook een nieuw college verkozen werd en we op die manier ook enkele zaken konden meegeven aan het nieuwe bestuur van de stad. De tekst werd in 2013 gefinaliseerd en bezorgd aan de bevoegde schepenen van de stad. We kijken uit naar wat het stadsbestuur met onze aanbevelingen zal doen.

De werkgroep heeft zich nu tot doel gesteld de visietekst verder uit te diepen op een aantal punten.

Zo willen we verder nadenken over de peri urbane mogelijkheden, willen we meewerken aan een goede food council voor de stad, werken we aan een logo en bekendmaking van het thema bij het grotere publiek. Bovendien willen we er ook actief voor ijveren om goede projecten mogelijk te maken. Dit betekent ook tegen een aantal stromen in varen. Stadslandbouw heeft immers de potentie om scherpe scheidingslijnen in de stad zichtbaar te maken. In die zin mag stadslandbouw zich niet beperken tot kleinschalige doekjes voor het bloeden, maar moet het ook alternatieven bieden tegen een volledige vermarkting en vervreemding van onze voedselproductie.

We gaan alvast tegen projectontwikkelaars en paardenboeren in en willen zoveel mogelijk gronden en mogelijkheden vrijwaren of vrij maken om voor alle bewoners van de stad mogelijkheden te bieden." (https://stadslandbouwgent.wordpress.com/visie/)

Wie zijn we

Via [1]:

Kerngroep

Maarten Crivits (onderzoeker landbouw en politieke filosofie) —- Noémie Benoit (consultant stadslandbouw & duurzame stadsontwikkeling) —- Benny Van de Velde (medewerker “Eiwittransitie” bij Wervel vzw, bio-boer op Oogstgoed) —- Tine Tomme (eigenares en bezielster van restaurant Avalon, kernlid van Far Field en voorzitter van Fair Festival) —- Nathalie Snauwaert (coördinator vzw Het Spilvarken, consultant voedselverlies en co-creatie in lokale voedselkringlopen) —- Zjef Van Acker (tuinbouw-ingenieur, indoor landbouw expert) —- Jos Willemsen (….) —- Joksie Biesemans (coördinator Groenten uit Gent) —- Jan Van Loo (post-industrieel ontwerper)


De organisaties die de visietekst ondertekenden:

ROCSA —- Centrum Voor Duurzame Ontwikkeling (CDO, UGent) —- Boerse Poort —- Con Brio —- Vzw Jong —- Het Landhuis —- Zelfoogstboerderij Het Wijveld —- DUET —- Avalon —- DOK Noord Gent —- Voedselteams —- Gandazwam —- Labeur —- Recup Design —- Blauw Kasteel —- Aan de rand —- Groenten uit Gent

Deelnemers

Michiel Demey —- Nele Lauwers —- Jan Naert —- Steven De Rijck —- Jeroen Mercy —- Wannes Degelin (Samenlevingsopbouw) —- Barbara Raes (Vooruit) —- Barbare Van Thorre (Con Brio) —- Bert Vander Vennet (Bio-boer/ruraal socioloog) —- Bruno —- Christophe Rogolie (GMF) —- Dylvie —- Ellen Reznor —- Esmeralda Borgo (Bioforum) —-Fris-landschap —- Gunter Van den Bossche —- Hilde De Sutter (Dienst Economie Gent) —- Ilse Vromman (Voedselteams) —- Karolien Vermeulen (Samenlevingsopbouw) —- Katrien Vanpoeck (Universiteit Leuven) —- Kurt Laforce (Dienst Milieu Stad Gent) —- Leen Lips —- Marline Koopmans (UGent onderzoeker) —- Michiel (Goedvandoen) —-Michiel Vanpoucke (Weivel, bioboer) —- Nele Buys —-Nico Donck —- Nora Benchicar (Vzw Jong) —- P. Vandenabeele —- Pascal Goethals —- Pat De Wit (De vieze Gasten) —- Peter Denoo —- Pieterjan Vandenbussche (GMF) —- Pieterjan Ponsaerts —- Eva Raman —- Sara (Vooruit) —- Sarah Callewaert —- Mieke Schauvliege —- Seppe Verdonck —- Judith Hooggewijs —- Sofie —- Tine Tomme (Avalon) —- Bram Van Braeckvelt —- Veerle Vandevoorde —- Vera Dua (CDO, BBL) —- Stefaan Vervaert —- J. Vincke —- Wiebe Moerman —- Willem Van Gucht —- Frank De Block-Burij – …

Discussie

Gentse OCMW Gronden als een Commons

Stadslandbouw Gent [2]:

"Waarom kunnen zij niet aan tafel zitten en concrete projecten uitdenken, weg van het politieke spanningsveld maar vanuit de lokale praktijk. De Gentse werkgroep stadslandbouw wil hier zeker een rol in spelen.

Als we zien wat er in Gent leeft, lijkt dit een haalbare kaart. De uitdaging zal eerder nog bij het beleid liggen. Neem de Gentse groenpolen, waarvan de Vinderhoutse bossen een schoolvoorbeeld voor multifunctionele landbouw. Een kinderboerderij, een stuk natuurgebied, 4 hectare grasland in eigendom van de stad, omringd door landbouwgrond, een hoeve die op de vrije markt komt. Waarom wordt hier geen visie rond ontwikkeld, waarom wordt er door de VLM en de stad geen participatief proces rond deze invalshoek opgestart?

Of nog, blijkt dat het Gentse OCMW zowaar 2900 hectare grond in eigendom heeft. Dan lezen we wat ze allemaal verkocht hebben: “De voorbije twee jaar werden zeven hoeves en 53 hectare landbouwgrond verkocht, naast 20 woningen, drie hectare bouwgrond en 17 hectare bos en natuur, goed voor een opbrengst van 14,5 miljoen euro.” (VILT http://www.vilt.be/ocmw-gent-verkoopt-een-deel-van-zijn-patrimonium)