Waerbeke

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= organisatie die Stilte als Commons ondersteunt, alsook de uitbreiding van luwteplekken in de stad, inclusief Gent, als collectief project

URL = http://www.waerbeke.be/


Beschrijving

1. Danny Wildemeersch:

"Stilte is ... geen koopwaar. Evenmin is het enkel een middel ter bevordering van innerlijke rust en ruimte. Stilte is ook een ‘commons’, of een waardevol goed waarvoor we als gemeenschap verantwoordelijkheid dragen om deze onverminderd door te geven aan de toekomstige generaties. Waerbeke maakt ons hiervan bewust. Als sociaal-culturele beweging sensibiliseert ze de publieke opinie en de overheid met conferenties, tentoonstellingen en educatieve activiteiten, om stilte als publiek goed terug te winnen en uit te breiden, niet enkel voor een geprivilegieerde groep, maar voor allen. Op die manier situeert Waerbeke zich in de traditie van de commons. De beweging brengt mensen samen, het creëert een verhaal over ‘stilte, rust en ruimte’, het definieert stilte als een gemeenschappelijke én een individuele verantwoordelijkheid." (http://www.waerbeke.be/columns/danny-wildemeersch/182-over-de-commons-van-stilte-rust-en-ruimte)

2. Danny Wildemeersch:

"Macht is het vermogen van een groep of een collectiviteit om een kwestie publiek te maken, of op het publieke domein bespreekbaar te maken. Dat publieke domein noemt ze ‘de ruimte van het verschijnen’. In deze publieke ruimte presenteren mensen zich aan elkaar, spreken met elkaar over wat hen gemeenschappelijk aanbelangt, boeit of bezighoudt. ‘Macht is wat het publieke domein, de potentiële verschijningsruimte tussen handelende en sprekende mensen, in stand houdt. Macht is niets anders dan de cohesie van deze ruimte. Zij houdt deze ruimte in stand door mensen samen te houden of te “organiseren” na het vluchtige moment van de actie, en tegelijk wordt zij zelf levend gehouden doordat en zo lang mensen samen blijven’.

In deze betekenis is Waerbeke een beweging die macht verwerft, doordat ze erin slaagt op min of meer duurzame wijze, stilte te verbeelden en als publieke kwestie bespreekbaar te maken. Tezelfdertijd is die publieke ruimte ook een educatieve ruimte. Wanneer mensen met elkaar tot spreken en tot handelen komen over het belang en de betekenis van maatschappelijke kwesties zoals stilte, rust en ruimte, dan zijn ze ook educatief bezig. Educatie wordt hier niet opgevat als het overdragen van kennis van de meester op de leerling. Educatie betekent hier het in dialoog onderzoeken hoe we ons, als individuen én als samenleving, willen verhouden tot ‘de wereld’. Een wereld waar we niet voor gekozen hebben, maar waar we toch verantwoordelijkheid voor dragen. En wanneer Waerbeke erin slaagt om mensen in die zin te ‘bewegen’ voor de kwestie van stilte kan ze zowel macht uitoefenen in de samenleving als een zinvolle bijdrage leveren tot kritische milieu- en duurzaamheidseducatie." (http://www.waerbeke.be/columns/danny-wildemeersch/212-de-macht-van-de-verbeelding)