Vragenlijst

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

Hier vind je inleiding op en de link naar onze vragenlijst n.a.v. ons onderzoeksproject 'Gent als Commonsstad van de Toekomst':

"Hierna volgt een reeks vragen. Het geheel zal ongeveer 15 à 20 minuten in beslag nemen.

Aan de hand van deze vragen trachten wij het veld van wat we ‘commons’ noemen in kaart te brengen.

De vragen peilen zowel naar de doelstellingen van jouw initiatief als naar de praktische aspecten en het netwerk waarin jouw project zich situeert.

Om het begrip ‘commons’ te kaderen hanteren we 8 parameters of criteria die samen de vorm van jouw commons bepalen.

We peilen naar de immateriële en materiële bronnen, het bestuursmodel, het eigenaarschap, de waardengedrevenheid, solidariteit, duurzaamheid, inclusiviteit en aspecten van gemeenschapsopbouw."

Link naar de vragenlijst: https://timelab.typeform.com/to/cKn7gl