Volkstuinen

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


Beschrijving

1. Veldverkenner.be:

"Volkstuinen zijn kleine lapjes grond waarop (stad)bewoners groenten telen voor eigen gebruik. De perceeltjes grenzen aan elkaar en vormen samen een volkstuinpark. Vzw Tuinhier stimuleert de aanleg van dergelijke parken en staat ook in voor het beheer van sommige." (http://www.veldverkenners.be/gent-waar-naartoe-voor-boerderijen-en-hoeveproducten)


2. Nina Sarens:

"Perceeltjes worden gehuurd op speciaal daarvoor ingerichte complexen. Ook hier wordt voornamelijk voor eigen gebruik geteeld en worden overschotten verkocht of weggeven aan buren of familie. Er worden groenten, fruit, sierplanten en kruiden geteeld. Binnen deze categorie vallen ook de institutionele tuinen. Dit zijn moestuinen verbonden aan scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, etc. Ze zijn voornamelijk educatief of therapeutisch bedoeld." (bron: Stadslandbouw als Voedselsysteem voor de Toekomst)


Directory

Gent telt er minstens drie:

  1. Slotenkouter: Hoge Weg, 9040 Sint-Amandsberg, willygoethals@skynet.be
  2. Volkstuin Kerkham: Destelbergen, info@volkstuindestelbergen.be, www.volkstuindestelbergen.be
  3. Volkstuinpark Gentbrugge: Boswachterstraat, 9050 Gentbrugge, secretariaat@devuyst.org, www.volkstuinen-gentbrugge.be


Nina Sarens beschrijft een vierde voorbeeld:

"In Gent is er een mooi voorbeeld van volkstuinen op De Site. De Site is een complex waar verschillende bevolkingsgroepen, nationaliteiten en leeftijd elkaar kunnen ontmoeten. Je vindt daar verschillende infrastructuren zoals een sportterrein, 3000m² stadsakker, minimoestuinen, werkplaatsen, …De Site telt 160 minimoestuinen en één perceel bedraagt 4m². Bewoners kunnen maximum vier percelen huren, dus 16m² in totaal, en betalen per perceel 150 Torekes (dit is de lokale munteenheid). Er is toegang tot gemeenschappelijk werkmateriaal, water en bewoners kunnen tien vormingssessies volgen, georganiseerd door vzw Velt (Vereniging voor Ecologische Leven en Tuinieren), een vereniging voor al wie milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken." (bron: Stadslandbouw als Voedselsysteem voor de Toekomst)