Visvangst in het Openbaar Domein in de Gentse Regio

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


Discussie

Alain Dillen, Agentschap voor Natuur en Bos:

"Uit het palingpolluentenmeetnet (INBO) en uit data van VMM over waterbodemkwaliteit weten we dat ongeveer elke waterbodem in Vlaanderen (historisch) verontreinigd is. Vissen bio-accumuleren stoffen, d.w.z. concentraties in hun lichaam zijn hoger dan in de directe omgeving. Vette vissen slaan stoffen zoals PCB’s en dioxines heel makkelijk op in hun weefsels. Met dat in het achterhoofd, verbiedt de wet op riviervisserij het meenemen van vis weliswaar niet maar informeert het ANB elke hengelaar die een visverlof koopt over de vervuiling in vissen. Een ontradingscampagne dus. Als iemand al vis wil eten uit openbaar hengelwater, raden we aan om dat (i) niet te doen met vis gevangen in “hot spots” = meest vervuilde kanalen, vlakbij overstorten, enz.. en (ii) om dat met mate te doen en zeker niet met een hoge regelmaat. Maar – ook vanuit ecologisch oogpunt, bescherming van de visbestanden zelf – beter is dus de gevangen vis gewoon terug te zetten."

Meer info

  • alain.dillen@vlaanderen.be