Vasilis Niaros

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

Bio

Evi Swinnen:

"Urbanist Vasilis Niaros verblijft 3 maanden in Gent als resident in Timelab. Hij zal een onderzoek voeren naar de verschillende verschijningsvormen van commonsinitiatieven in verschillende steden.

Bologna, Barcelona, Lille: deze 3 steden hebben ieder een interessant eigen model uitgewerkt. Van overheidsgestuurd tot volledig decentraal en vanuit het initiatief van de burgers zelf.

Vasilis zal de verschillende modellen mappen, waardoor er een referentiekader ontstaat voor de interpretatie van het begrip 'commons'." (http://www.commons.gent/single-post/2017/03/24/Vasilis-Niaros-onderzoekt-de-verschillende-modellen-van-commons-structuren)