Urban Academy - UGent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "Urban academy on wicked socio-ecologic issues in Ghent".

URL =

Beschrijving

Thomas Block:

"Binnen de Gentse Universiteit wordt een idee uitgewerkt om een transdisciplinaire setting te creëren waar onderzoek, onderwijs en dienstverlening in elkaar overvloeien rond stedelijke duurzaamheidskwesties in de stad Gent. De onzekerheid over wetenschappelijke feiten, de aanwezigheid van verschillende normatieve stellingnames, en (dus) het ontbreken van juiste antwoorden worden daarbij erkend, zonder te vervallen in een verlammend relativisme. De stedelijke vraagstukken waarmee de stad Gent geconfronteerd wordt zijn collectiviteitsvraagstukken en vragen bij uitstek om een co-creatief antwoord. De co-productie van relevante kennis staat in de Urban Academy centraal. Beleidsmakers, middenveldgroepen, burgercoöperaties, bedrijven, docenten en studenten zoeken samen naar hoe je een probleem best formuleert en hoe oplossingen te creëren. Experimenten zullen worden opgezet rond ‘urban living labs’, rond multiperspectivisme, rond verschuivende rollen van (ex-)studenten, docenten en civiele actoren, rond het publiek maken van kwesties, rond externe onderwijsruimtes, rond student driven learning, etc."

Meer info

Contactpersonen: Michiel Dehaene (Michiel.Dehaene@UGent.be) en Thomas Block (Thomas.Block@UGent.be).