Tuinhier

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= ondersteunt Volkstuinen in het Gentse

URL = http://www.tuinhier.be/nl/home

"De vzw Tuinhier is een vrijwilligersvereniging die lokaal, provinciaal en gewestelijk is gestructureerd en die het amateur-tuinieren in Vlaanderen organiseert en vormgeeft." [1]

Beschrijving

"De vzw Tuinhier wil de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren bevorderen, het tuinieren als zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding centraal stellen en de aanleg van volkstuinparken stimuleren.Om deze doelen te bereiken organiseert Tuinhier talloze voordrachten, demonstraties, tentoonstellingen, ... " (https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/a/tuinhier/9fa1fd50-fbce-4a14-9463-2dacffd84861)


Locatie

Seminariestraat 2 9000 Gent