Team Straathoekwerk

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "komen vooral op plaatsen waar andere diensten en organisaties niet veel komen ... en ... hebben aandacht voor de meest kwetsbare mensen in de Stad".

URL = https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/organisatiestructuur/departement-samenleven-welzijn-en-gezondheid/dienst-outreachend-werken-0#Team

"De straathoekwerkers werken in de 19de-eeuwse gordel en in het stadscentrum van Gent. Ze komen vooral op plaatsen waar andere diensten en organisaties niet veel komen (Parken en pleintjes, cafés, kraakpanden,…). Ze hebben aandacht voor de meest kwetsbare mensen in de Stad. Ze nemen de tijd om te luisteren naar het verhaal van mensen die het moeilijk hebben met zichzelf, hun leefomgeving of de maatschappij. Straathoekwerkers komen zo in contact met mensen in extreme armoede, mensen met verslavingen, met mentale, psychische en sociale problemen, dak en thuislozen,… Elke straathoekwerker heeft een afgebakend werkgebied."


Meer Info

Contact: straathoekwerk@stad.gent