Stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen - Stad Gent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= een samenwerking tussen de stad Gent en CLT Gent om de wijk Muide Meulestede te vernieuwen

Beschrijving

CLT Gent:

"Eind september lanceerde stad Gent samen met betrokken buurtbewoners het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen (MMM). Omdat de ‘C’ in CLT staat voor community en buurtgericht werken, kiest CLT Gent voluit voor een rol binnen de stadsvernieuwing. De eerste stap was officieel landen in de wijk. Dat deed CLT Gent in augustus met een buurtfeest in het oude politiekantoor. Vandaar bouwen we verder. Een extra woordje uitleg, van achter naar voor.

De meest ingrijpende bijdrage van CLT Gent aan het stadsvernieuwingsproject in Muide-Meulestede is natuurlijk de bouw van 34 CLT-koopwoningen. Het is een stevige steun voor betaalbaar wonen in de wijk. De woningen zullen bovendien energiezuinig gebouwd worden en met veel aandacht voor de reeds bestaande woningen en de woonomgeving. Dit alles is geen toeval. De komst van een community land trust is vanzelf een vorm van duurzame stadsvernieuwing." (http://cltgent.be/clt-actieve-werf-van-stadsvernieuwingsproject-muide-meulestede-morgen)