Stadslandbouw als Voedselsysteem voor de Toekomst

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

* Masterproef: Stadslandbouw: het voedselsysteem van de toekomst? Door Nina Sarens. Voorgedragen tot het behalen van de graad van Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde, UGent, 19/08/2016

URL = UGent catalogus

Beschrijving

Abstract: "Stadslandbouw omvat de voedselproductie in en rond de stad, (meestal) bedoeld voor de consument binnen deze stad. Er ontstaat een wederkerige relatie tussen landbouwer en stad dankzij korte ketens. De landbouwactiviteit kan op verschillende manieren voldoen aan de stedelijke behoeften: vers en betaalbaar voedsel, sociaal contact, educatie, vergroting biodiversiteit, … Stadslandbouw is een niche en wordt steeds populairder. In deze thesis wordt onderzocht of deze niche kan uitgroeien tot een meer duurzaam regime dan het huidige landbouw- en voedingssysteem. Aan de hand van de literatuurstudie werd een vragenlijst opgesteld om semi-gestructureerde interviews af te nemen van verschillende Gentse stadslandbouwinitiatieven. Er kan geconcludeerd worden dat het gebrek aan visie en beleid van de overheden ervoor zorgen dat stadslandbouw (voorlopig) nog een niche blijft."