Stadslabo Gent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

=

URL = https://www.stadslabo.org/

Beschrijving

"Omdat we geloven in een stad waar burger en overheid partners zijn, waar er ruimte is voor nieuwe samenwerkingsmodellen die exemplarisch zijn voor een wereld in beweging. Gent heeft alle troeven om een creatieve en warme stad te zijn waar mensen naar waarde geschat worden en kansen krijgen. ​ Het creëren van een open en duurzame community gebaseerd op het delen en verbinden op gelijkwaardige wijze en met respect voor de diversiteit en de autonomie van de verschillende deelnemers en waarin toevallige verbindingen gestimuleerd worden en kunnen uitgroeien. ​ We beschouwen de ruimte als publiek domein, open, toegankelijk en voor iedereen. Het gebouw moet een systeem zijn dat zich laat aanpassen aan nieuwe perspectieven en zo in zichzelf duurzaam is, desondanks de tijdelijkheid. Iedereen kan zo het engagement opnemen dat past bij de eigen ambitie en mogelijkheden in de tijd.

Wat we bouwen is een infrastructuur die open en aanpasbaar is. Deze infrastructurele ruimte is als een operating system waarlangs de ruimte en de stad worden geschreven. De ruimtelijke software genereert vormen, niet zoals een gebouw een vorm is, maar als een platform dat geupdatet wordt.

De ruimte ontvouwt zich in de tijd en kan zo omgaan met veranderende omstandigheden. Ontwerpen in deze visie betekent coderen van de relaties tussen vormen en het bepalen van logistieke systemen. Ruimte creëren betekent dus het bepalen van de spelregels in de stedelijke omgeving.

In het coderen van de oude Stadsbib hanteren we de principes van sociocratische systemen. Het zijn vlakke, aanpasbare structuren waar relaties de vorm bepalen, in een continuüm.

Iedere typologie werd geschreven door een groep initiatiefnemers en wordt aangeboden aan een nieuwe groep gebruikers of gasten. De invloed van de relaties tussen al deze bewoners bepaalt de vorm en het debat. De invulling ontstaat als het ware vanuit sociale dynamieken."