Stad als Eco-Systeem voor Stadslandbouw

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


Discussie

Nathalie Snauwaert:

"Ruimte voor stadslandbouw vinden we in de niches van de stedelijke ruimte: onontgonnen, ongebruikte en tijdelijk beschikbare ruimtes in de stad.

Deze liggen verspreid en ingebed in het stedelijk weefsel, dicht bij de bewoners en gebruikers van de stad.

Wil de stadslandbouwpraktijk echter een substantiële bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de stad, dan is het zaak de verschillende initiatieven onderdeel te maken van een stedelijk netwerk.

Logistieke verbindingen en stromen van grondstoffen, voedsel en afval moeten worden verweven met het metabolisme van de stad: pas dan werkt de stad als ecosysteem.

Dit heeft betrekking op de fysieke kenmerken van de stad, maar is ook een metafoor.

Een metafoor voor de werking van de stad en de manier waarop ze omgaat met cycli, trends en schokken.

De stad als ecosysteem betekent dus niet alleen een groenere stad maar een veerkrachtige, robuuste, dynamische en diverse stad.

Voedselproductie in eigen stad creëert lokale tewerkstelling. Toch moeten we opletten dat de groei van stadslandbouw goed georganiseerd wordt.

Bedoeling is een kringloopsysteem te installeren om de herbruikbaarheid van alle aanwezige bronnen en menselijke talenten te maximaliseren.

Door bvb. een logistiek (fietskoeriers) en sociaal weefsel (zorgfunctie) uit te bouwen op schaal in Gent zonder 1 eigenaarschap maar waar iedereen gebruik van maakt.

Om het betaalbaar te houden, op zoek gaan naar een verdienmodel in synergie met alle bestaande functies in de stad, zoals restaurants, afvalstromen en markten.

Niet alleen voor ondernemers maar ook burgers/consument kunnen hierin participeren als gebruiker en onderdeel van dit systeem.

Als we duurzame productie lokaal wil houden doch betaalbaar dan moeten we bovenal een continue afzetmarkt garanderen in de stad, die kan meegroeien of krimpen.

Stadslandbouw is al (sociaal) aanvaard maar nu heeft het versterking nodig.

Van ondernemers, het middenveld, de bewoners, beleidsmakers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, onderwijsinstellingen en jeugd.

En er is alleen een subsidie nodig in de opstartfase voor het ontwikkelen van kennis en het ‘ontginnen van het nog onbekende terrein’.

Zodat dit na een subsidieperiode zelfstandig kan blijven bestaan.

Gent heeft een verborgen schat aan ruimte, allemaal kansrijke types van stadslandbouw die verder moeten worden onderzocht.

Om in de volle grond te telen maar ook de haven ligt er nu wat verloren bij.

En in de binnenstad leent bestaande bebouwing tot heel wat opportuniteiten om nieuwe initiatieven aan stadslandbouw te demonstreren zoals hydrocultuur op daken, aquaphonics in leegstand, paddenstoelen-en algenteelt in kelders.

Bijen zijn onmisbaar voor de landbouw maar ook kleinvee kan interessant zijn.

Denk maar aan kippen, varkens, schapen, geiten, …

Kansrijke en beperkende omstandigheden moeten in kaart worden gebracht.

Onderzoek is nodig naar vormen van professionele landbouw die in de stad of in de directe omgeving van de stad kunnen plaatsvinden.

Dus in wisselwerking met lokale stedelijke condities." (http://www.voedseldelen.be/)