Spilvarken

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

Beschrijving

Ebe Daems:

"Het Spilvarken zet in Gent varkens in om het afval in de stad te verwerken en de sociale cohesie in de buurt te bevorderen. MO* trof Nathalie Snauwaert, een van de initiatiefneemsters van het project op NEWIDEALS, een netwerkcongres voor sociale ondernemers georganiseerd door de Sociale Innovatiefabriek.

Het hele idee voor het Spilvarken ontstond tijdens een brainstormsessie van Canvas, Timelab en KASK waarbij iedereen in Gent ideeën kon voorstellen rond het thema ‘niets is verloren’. Nathalie Snauwaert zat met zeven anderen rond de tafel om na te denken over onbenutte ruimte in de stad. ‘We hadden vooral allemaal veel goesting om iets te doen. Een van ons was kok en zei “Waarom geen varken?” En het idee was vertrokken.’

Het project ging van start in 2014 met drie varkens op een ongebruikt lapje grond aan de Bijloke in Gent. Het diende als proefproject om te onderzoeken of het mogelijk is om varkens te houden in de stad. Een veertigtal geëngageerde buurtbewoners zette zich in om als hulpboer mee voor de varkens te zorgen.

Uit dat proefproject bleek dat de varkens niet alleen grote hoeveelheden afval verwerkten, maar ook de buurtbewoners met elkaar verbonden. ‘Mensen komen naar buiten en buren leren elkaar kennen. Ook voor sociaal kwetsbare groepen hebben de varkens een positieve impact’, zegt Nathalie Snauwaert.

...

Vanwege het grote succes van het project aan de Bijloke zette Het Spilvarken het initiatief verder in Gentbrugge. ‘Eigenlijk gaan we terug naar het Middeleeuwse drieslagstelsel: eerst staan de varkens op de wei. Hun gewroet zorgt voor chaos in de bodem, wat de vruchtbaarheid van de grond bevordert. Na twee maanden hebben de varkens een stuk weide van 100 m² volledig omgewroet en verplaatsen we hen naar een volgend stukje weidegrond.’

‘Op het eerste stuk grond komen dan kippen te staan. Die houden van de insecten in de uitwerpselen van de varkens. De kippen zorgen ervoor dat de mest in de grond wordt opgenomen. Dat maakt dat de bodem daarna ideaal is voor groententeelt.’

Na zes maanden hebben de drie varkens samen meer dan een ton voedselafval verwerkt. Ze worden dan geslacht. Een varken wordt op voorhand aan een restaurant verkocht en de overige twee worden verdeeld onder de hulpboeren." (http://www.mo.be/nieuws/de-magische-kracht-van-het-spilvarken)


Meer informatie