Samentuinen

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "Samentuinen zijn net als volkstuinen stukjes grond waarop mensen samen tuinieren, maar alleen ecologisch. Initiatiefnemer is hier niet Tuinhier maar Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren." (Veldverkenner.be)

Beschrijving

Velt:

"Een samentuin is een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. Velt bedacht het idee ‘samentuinen’ en ondersteunt sinds 2006 al meer dan tachtig samentuinen.

‘Samen’ staat voor diversiteit en voor ‘samen doen’. Jong of oud, rijk of arm, autochtoon of allochtoon, alleen of met je gezin, meer of minder mobiel… iedereen is welkom in een samentuin. In sommige tuinen krijgt elke tuinier een eigen perceeltje en beheert hij samen met de groep enkele gezamenlijke plekken zoals paden, een tuinhuis en randbeplanting.

Op andere plaatsen werkt iedereen samen op de volledige oppervlakte van de tuin. In een samentuin beslist de tuiniersgroep, in overleg, over het wel en wee van de tuin. Mensen leren (weer) hoe ons voedsel groeit en leren tuinieren. Zowel van elkaar als door het volgen van cursussen. Óf van de praktijkbegeleider die vaak helpt bij de opstart. Op een ecologische manier

In een samentuin werken de tuiniers ecologisch. Ze gaan zorgzaam om met bodem, water, oogst en natuur. In een samentuin komt er geen kunstmest aan te pas, wat goed is voor het natuurlijke evenwicht. De samentuiniers maken hun tuingrond vruchtbaar door hem te voeden met compost of groenbemesters en door hem alleen oppervlakkig te bewerken.

Een mulchlaag voorkomt uitdroging en onkruidgroei en geeft geleidelijk voedingsstoffen vrij. Voor dieren zijn er speciale plekjes: nestkastjes, een insectenhotel, een strook inheemse planten. Er gaat niets verloren, door de oogst goed te spreiden, te verdelen of in te maken en door oogstresten te composteren." (http://www.velt.be/samentuinen/wat-een-samentuin)io


Directory

Gent heeft verschillende collectieve tuinen:

  1. Educatieve transitietuin: Tinkstraat, Gent, gent@transitie.be, www.gent.transitie.be
  2. Stadsakker Rabot: de site achter het Rabotpark, dimitri.vandenberghe@samenlevingsopbouw.be, www.rabotsite.be
  3. De Boerse Poort: Haspelstraat 37, Gent, info@boersepoort.org, www.boersepoort.org

Voor een vollediger lijst, zie de kaart op www.gentengarde.be waar je kan filteren op buurt en tuinieren en zo een overzicht krijgt.

Meer Informatie

Zie ook: