Ruimte voor Gent Structuurvisie 2030 - Stad Gent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "Ruimte voor Gent bepaalt de ruimtelijke krachtlijnen voor de toekomst: hoe we ... zullen wonen, werken, ontspannen, ons verplaatsen, elkaar ontmoeten en de stad leefbaar houden". [1]

URL = https://ruimtevoor.stad.gent/content/ruimte-voor-gent

Beschrijving

Stad Gent:

"Op welke manier willen we wonen, werken, ontspannen, ons verplaatsen in 2030? De ruimte is schaars en er zullen duurzame, creatieve oplossingen nodig zijn. Daarom maakt de Stad Gent een Structuurvisie 2030 op. Dat plan bepaalt de ruimtelijke krachtlijnen van onze stad voor de toekomst. Het is het eerste mensgerichte ruimtelijk structuurplan in Vlaanderen: visie en inhoud zijn opgebouwd samen met Gentenaars en Gent-gebruikers. Het voorziet bovendien een doordacht luik van cocreatie en gedragsmanagement voor de uitvoering ervan.

De maatschappij én de stad veranderen voortdurend en spelen daarbij in op de noden van de mensen: een aangename woonomgeving met voldoende groen, mogelijkheden om zich te ontspannen, voldoende werkgelegenheid en een goede bereikbaarheid van die werkplekken, open ruimte waar plaats is voor landbouw en natuurontwikkeling …

Het stadsbestuur moet voor al deze maatschappelijke behoeften de juiste plaats vinden. Daarvoor is een goed en doordacht ruimtelijk beleid noodzakelijk waarbij duurzaamheid een overkoepelend streefdoel is bij alle keuzes en beslissingen; ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit zijn hierbij kernbegrippen.

Een ruimtelijk structuurplan of structuurvisie is het instrument dat de krachtlijnen moet uitzetten voor dat gewenste ruimtelijk beleid van de stad, niet alleen op korte maar ook op lange termijn." (https://ruimtevoor.stad.gent/content/ruimte-voor-gent)