Rabot op je Bord

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= initiatief van De Site in de Rabot wijk

URL = http://www.rabotsite.be/nl/actueel/61/rabot-op-je-bord-


Beschrijving

"Rabot op je bord is een samenwerking tussen stadsakker De Site en de Sociale Kruidenier Pannestraat. Met de oogst en overschotten van verse producten van de sociale kruidenier maken we ambachtelijke heerlijke nieuwe lekkernijen op grootmoederswijze. Dit doen we samen met de klanten van de sociale kruidenier, vrijwilligers van De Site en buurtbewoners. Een deel wordt verkocht binnen de sociale kruidenier aan een klein prijsje, een deel op de Site en een deel aan de Voedselteams. De opbrengsten gaan naar de werking van de Sociale kruidenier om een groter aanbod gezonde voedingswaren te kunnen aankopen."


Discussie

Gerard Hautekeur:

"Nele noemt Rabot op je bord een sociaal en duurzaam project, en dit om verschillende redenen. ‘We werken met kwalitatieve voedseloverschotten, bijvoorbeeld van een biologische supermarkt, waar nagenoeg niets op aan te merken valt. Het gaat om een korte keten want we nemen verse groenten af van de stadsakkers op de site Rabot. We maken gezonde producten want we gebruiken weinig zout en weren bewaarmiddelen. Het project beoogt sociale tewerkstelling (op basis van artikel 60 van de OCMW-wet) en biedt een zinvolle tijdsbesteding voor een groep van 12 tot 17 vrijwilligers. En tot slot: het gaat om een solidair project want we hanteren bij de sociale kruidenier een tweeprijzenbeleid. Een voordelige prijs voor mensen in armoede en daarnaast de gewone winkelprijs voor andere klanten, die onze zelfgemaakte producten aankopen.’

Nele beklemtoont herhaaldelijk dat vrijwilligers mede-eigenaar zijn van het project Rabot op je bord. ‘Zij hebben het project mee vorm gegeven. Vanaf het snijden en verwerken van de groenten, het uittesten van nieuwe recepten tot het op smaak brengen van die producten. Onze keuken bood hen een plek om met allerlei recepten te experimenteren. Opvallend is dat onze vrijwilligers voorstelden om die zelfgemaakte producten aan te bieden aan de klanten van de sociale kruidenier. Zo wilden ze voor mensen in armoede de toegang tot gezonde voeding verhogen. Tegelijk zijn we gestart met een eigen promotieteam waarbij vrijwilligers onze producten op de markten aanprijzen en ook ruimere bekendheid helpen geven.’

Net zoals op de stadsakkers hebben in het project Rabot op je bord veel buurtbewoners die zogezegd niet activeerbaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt een plaats gevonden. Het gaat om mensen die tijdelijk of langdurig werkloos zijn, die van een ziekte- en invaliditeitsuitkering leven of die een leefloon trekken. Hier vinden ze werk op maat. We ervaren hoe de vele vrijwilligers sterker worden in de loop van het project. Geleidelijk aan nemen ze meer verantwoordelijkheid op zich. Ook voor het beleidswerk tonen ze belangstelling. Ze nemen deel aan de werkgroepen van de sociale kruidenier over het tegengaan van voedselverspilling. Vanuit de sociale kruidenier is een jaar gewerkt aan de beleidsnota over aanpak en reductie van voedseloverschotten. Dit gebeurde in samenwerking met klanten van de sociale kruidenier en met vrijwillige medewerkers van Rabot op je bord.


Rabot op je bord is een economische activiteit die volledig gestoeld is op vrijwilligers. ‘We zien dat die vrijwilligers niet alleen veel werk verzetten, maar tegelijk hun competenties verhogen’, aldus Nele. ‘We zetten daarop in, onder meer via onze vormingsactiviteiten om hun skills in de kookkunst te verbeteren. Voor de bijscholing van onze vrijwilligers kunnen we een beroep doen op twee ervaren koks in ons team. Het liefst zouden we ook onze koks, die om gezondheidsredenen uit de privésector wegtrokken, een volwaardige tewerkstelling bieden. Vrijwilligers die bij ons actief zijn, willen immers opnieuw deel uitmaken van de samenleving en werk doen waarvoor ze ook financieel worden gehonoreerd.’

De stad en het OCMW van Gent waarderen de projecten van Samenlevingsopbouw. Ze zien de stadstuinen, Rabot op je bord en de lokale munt de Torekes als een geschikt middel om mensen te activeren. ‘Vanuit Samenlevingsopbouw willen we een stap verder gaan.

We ijveren ervoor dat onze vrijwilligers kunnen doorgroeien naar een volwaardige, betaalde job, zoals binnen de lokale diensteneconomie. Een groot knelpunt is dat er al enkele jaren geen budget meer is voor de uitbreiding van de lokale diensteneconomie. Voortgaand op het voorontwerp van decreet betreffende de tijdelijke werkervaring zijn er minder gunstige veranderingen op til voor de sociale tewerkstelling vanuit het OCMW (artikel 60).’ (https://wiki.commons.gent/wiki/Van_Cohousing_tot_Volkstuin)

De rol van het middenveld en de overheid

Filip De Rynck et al.:

"Rabot op je Bord is een initiatief in het kader van de werking op de Site, in afwachting van de projectontwikkeling van de Tondelier. De oogst van de stadsakker op de Site en de overschotten van de sociale kruidenier worden aan een solidaire prijs op de markt gebracht. De verwerking van de groenten en het fruit gebeurt door mensen met een bijzonder statuut. Het initiatief kadert volledig in de werking van Samenlevingsopbouw Gent dat voor de werking op de Site vanwege de stedelijke overheid aanzienlijke financiële steun krijgt, vastgelegd in een convenant. Uit de interviews komt de stad hier eerder naar voor als een op beheersing gerichte regisseur: over de convenant wordt serieus onderhandeld en het is niet zo dat de stad gewoon maar de werking van Samenlevingsopbouw overneemt en zonder meer legitimeert. Het initiatief heeft op veel vlakken te maken met regelgeving vanwege de overwegend federale overheid (BTW; voedselveiligheid; personeelsproblematiek,...) en die wordt eerder als hinderend ervaren. Dit initiatief leek op het eerste zicht een burgerinitiatief, maar blijkt toch te zijn gegroeid uit Samenlevingsopbouw." (https://www.middenveldinnovatie.be/sites/default/files/2017-04/Oikos%2081_03%20transitie_De%20Rynck%20Depauw%20Pauly.pdf)