Publiek-Collectief Partnership

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "publiek-collectief partnership(PCP), een akkoord tussen de stad-eigenaar en een groep burgers/wijkbewoners om een publiek goed samen te beheren".


Voorbeeld

Johan Vandaele over de Buren van de Abdij

John Vandaele:

"Het was me niet heel duidelijk of wij perfect in het commonsverhaal pasten; wij zijn immers geen eigenaar van de site. Professor Tine De Moor die gespecialiseerd is in de studie van commons, noemde ons een voorbeeld van publiek-collectief partnership(PCP), een akkoord tussen de stad-eigenaar en een groep burgers/wijkbewoners om een publiek goed samen te beheren.

Ik vond dat een prikkelende term en het herinnerde me eraan dat we met de stad een poging hadden gedaan om onze samenwerking op papier vast te leggen. Dat lukte prima zolang we met Doreen Gaublomme, directeur van Historische Huizen, werkten.

We slaagden erin een tekst te schrijven die omschreef hoe de samenwerking verloopt. Maar toen moest de tekst naar de juridische dienst van de Stad Gent en kwam hij terug als een toeleveringscontract: de dienst reduceerde ons min of meer tot een leverancier van diensten. Dat zagen we niet ziten. En Doreen had er begrip voor dat we dan liever geen tekst ondertekenden.

Het geeft aan dat er kennelijk nog niet echt woorden zijn om zo’n PCP te vaten. Dat kan ook een voordeel zijn: woorden kunnen immers remmen zijn. Het betekent feitelijk dat de Buren van de Abdij de woordenloze wijde wereld in kunnen trekken, op zoek naar nieuwe horizonten. Burgemeester Daniel Termont erkende op onze vijfde verjaardag dat de juridische dienst inderdaad geneigd is om langs gekende lijnen te denken. Hij suggereerde dat we misschien een coöperatie kunnen worden. Wat mij dan weer deed mijmeren over de gedachte dat we een deel van het enorme abdijdak misschien ooit zouden kunnen gebruiken om er zonnepanelen op te leggen, die dan eigendom zouden zijn van de coöperatie De Buren van de Abdij. Voorlopig lijkt dat ondenkbaar, omdat we hier met een historisch monument van de eerste categorie te maken hebben, waar geen zonnepanelen op mogen. Toch vind ik dat er moet worden nagedacht over de rol van oude gebouwen in de wereld van nu.

Voorlopig hebben de Buren van de Abdij nog geen juridische vorm. We kozen ervoor om geen vzw te worden, om werk te sparen, en omdat zo’n vzw toch bepaalde zaken oplegt en onze fexibiliteit kan afremmen." (Oikos 62, 3/2012)