Project Cooperatieve Windturbines - UGent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= Windmolen via een energiecoöperatie (wordt op 9/6/2017 beslist)

Beschrijving

Thomas Block en Riet Van De Velde:

"Naast de aankoop van groene energie, investeerde de UGent al in zonnepanelen, in WKK’s en in een biomassa-installatie. Daarnaast verleende de UGent een concessie op de campus Proefhoeve voor 3 windturbines, waardoor 19% van de elektriciteitsvraag van de UGent gedekt wordt en goedkoop kan worden aangekocht. Maar in het kader van het energiebeleidsplan van de UGent dient verder gezocht te worden naar eigen groene energieproductie. Op de campus Proeftuinstraat doet zich een opportuniteit voor. De campus ligt in de cluster ‘bedrijventerreinen Zwijnaarde’, één van de potentiële inplantingslocaties in het planproces van de provincie Oost-Vlaanderen (PRUP).

Gezien rechtstreekse burgerparticipatie zorgt voor lokale verankering, persoonlijke betrokkenheid en de windopbrengst in de lokale economie blijft, wordt voorgesteld om de voorkeur te geven aan een projectontwikkelaar die de grootste participatie van burgers (incl. personeel en studenten) en overheid nastreeft, met een minimum van 50% van het volledige windturbineproject. Zo wil de UGent rechtstreeks mee investeren in de windturbine op haar terrein, voor bv. 1/3 van de kostprijs."