Participatory City

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= concept en praktijk uit Groot-Brittanie, dat inspirerend is voor de Dienst Beleidsparticipatie

URL = http://www.participatorycity.org/report-the-research/

De Dienst Beleidsparticipatie is van plan om die aanpak rond Participatieve Wijken te gebruiken in de wijk Rabot-Blaisanvest.


Beschrijving

Dienst Beleidsparticipatie:

"Het Civic Systems Lab bestudeerde gedurende 6 jaar participatieve initiatieven in Groot Brittannië. Ze brachten de maatschappelijke meerwaarde in kaart en detecteerden ook de verschillende drempels tot participatie. Deze informatie brachten ze samen in het een concept van “participatieve wijken”. Het sluitstuk van het onderzoek was een proefproject van 12 maanden, ‘Open Works’, in de Londense wijk West Norwood (2014/2015). De volledige studie is te vinden op de site van het project.

Het concept bestaat er in dat een ecosysteem van een groot aantal participatieve buurtprojecten voelbare en duurzame veranderingen kunnen teweegbrengen, zowel voor de buurt als voor zijn bewoners.

Dit model wordt de komende 5 jaar opgeschaald naar een buurt/district met 200.000 inwoners (Lambeth). “Over 5 years, Participatory City will transform this place into a demonstration neighbourhood that will become a model for wellbeing, sustainability and equality.”


Hun belangrijkste uitgangspunten/ bevindingen zijn:

  • 3% van de Britten is betrokken bij buurtprojecten, terwijl 60% positief antwoordt op de vraag of ze bereid zijn samen te werken om hun buurt te verbeteren (12% strongly agree)
  • Om deze bereidwilligheid te ontsluiten moet een nieuwe cultuur van samenwerken, een participatief ecosysteem, ontstaan dat laagdrempelig, aantrekkelijk en nuttig is voor iedereen.


Dit ecosysteem bestaat uit twee lagen:

  • Basis: een groot netwerk aan laagdrempelige co-productie activiteiten.
  • Top: incubator van (sociaal) ondernemerschap, coöperaties, …

Het ecosysteem moet voldoende groot zijn om een sneeuwbaleffect te verkrijgen. Ongeveer 10 à 15% van de bewoners moet regelmatig (3 keer per week) deelnemen.

De ontwikkeling van een volledig ecosysteem duurt ongeveer 3 jaar. Na 5 jaar zou 30% van de bewoners regelmatig (3 keer per week) moeten kunnen participeren.

Een ondersteunende instantie (Het “platform”) managet/stimuleert/ondersteunt deze nieuwsoortige samenwerkingsverbanden tussen burgers, overheid en andere instellingen.

De mogelijke kost voor het bouwen en onderhouden van een participatief ecosysteem zal een klein percentage bedragen van de overheidsuitgaven voor een wijk."

Meer info