Participatieve Wijken

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= De Dienst Beleidsparticipatie wil de aanpak van Lambeth Council, i.e. het opschalen van burger-initiatieven via een incubator om de met de initiatieven een opschalings en netwerk-effect te bereiken, toepassen in de wijk Rabot-Blaisantvest. De dienst wil eveneens een "lerend netwerk' uitbouwen als platform voor samenwerking.


Beschrijving

Dienst Beleidsparticipatie:

"De aanpak in de wijk Rabot-Blaisantvest past reeds voor een groot deel in het concept van participatieve wijk. Momenteel participeren meer dan 400 bewoners (5% van de bevolking) regelmatig aan één van de co-productieve buurtbeheerinitiatieven. Studies en bevindingen tonen aan dat deze aanpak positieve invloed heeft op de buurt en zijn bewoners.

Het voorstel is om ons te laten inspireren en/of samen te werken met Participatory City en hun concept en ambities ook toe te passen op de wijk Rabot-Blaisantvest:

  • het aantal participatieve initiatieven en de participatiegraad laten stijgen (15% participerende bewoners na 3 jaar)
  • vorm geven aan een ondersteunend platform/netwerk + uitwerken incubator ondernemerschap
  • effecten meten, ervaringen uitwisselen en projecten beschrijven

Doelstelling

De komende 3 jaren samen met buurtpartners en bewonersgroepen het netwerk aan participatieve projecten verder uitbouwen De participatiegraad van bewoners optrekken van 5% (400) naar 15% (1200 bewoners)

Projecten

Buurtbeheerprojecten

1. Volkstuintjes De Site

2. Stadsakker/serre De Site

3. Fietsatelier De Site

4. Kippenboerderij De Site

5. Buurtkruidentuin Witte Kaproenenplein

6. Buurttuin Boerenhof

7. Buurtcafé Barabot

8. Bruisend Buurtcentrum

9. Buurttuin Maria Goretti

10. Buurtsport(hal) Tondelier

11. Stadsakker Rabotpark

12. Volkstuinen Tondelier

13. Boomspiegelaars


Andere participatieve initiatieven

14. Sociale Kruidenier / Rabot op je Bord

15. Telekleding

16. Weggeefwinkel

17. Speelstraten


+ Torekes als rode draad


Projecten/locaties met buurtbeheer potentieel (nog in onderzoek):

18. Herbestemming Sint-Jozefkerk

19. Invulling gashouder Tondelier

20. Polyvalente jeugdruimte Tondelier