Partago

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

Partago cvba biedt 100% elektrische auto's aan. Via de zeer gebruiksvriendelijke Partago reserveer je de auto's en via de knop in de app open je de deuren. Partago is een gebruikerscoöperatie. Elke gebruikers investeert een stukje mee in elektrische auto's. Zo willen ze de transitie naar elektrische mobiliteit op energie van hier versnellen.

De commons betreft hier de gedeelde elektrische auto's, waarvan het gebruik door de coöperanten besproken wordt. De solide structuur van de coöperatie, de duidelijke set van regels, de mogelijkheid van iedereen om mede-eigenaar te worden, maakt van Partago cvba een duidelijk commonsgericht initiatief.


Coöperatief bedrijf

Partago is niet zomaar een bedrijf. Partago is een coöperatie. Een coöperatie is een bedrijf in handen van burgers. Elke burger die Partago wil gebruiken, is namelijk voor een klein stukje mede-eigenaar, ook coöperant genoemd, van Partago. Partago is in 2015 gestart door 5 burgers uit Gent.

Partago moedigt iedereen aan die de missie en doel van Partago steunt om coöperant te worden. Je wordt coöperant van Partago door één of meer aandelen van Partago te kopen. Elke burger kan maximaal €5.000 investeren. Met dit geld bouwt Partago elke dag verder aan meer duurzame mobiliteit.

Gebruikers van de Partago elektrische auto's worden sowieso coöperant voor 2 aandelen (€500). Hiervoor krijgen ze toegang tot alle elektrische auto's. Coöperanten blijven vennoot voor minstens 2 jaar, en voor maximaal heel het leven.

Missie van Partago

De missie van Partago is een leefbare omgeving helpen creëren. Dit doen we door samen elektrisch te rijden. Meer propere lucht, meer rust, meer plaats. Maar ook door meer hernieuwbare energie in onze auto's te krijgen. Als je bij ons komt, dan toon je jouw betrokkenheid bij het realiseren van ons doel!

Als coöperatie heeft Partago natuurlijk geen winst als doel. Winst is enkel een middel en noodzakelijk voor een bedrijf. Alle winst blijft in de coöperatie Partago. Jaarlijks bestemt Partago de winst om meer duurzame mobiliteit te realiseren. Alle gebruikers van Partago hebben één stem, ongeacht hun financiële inbreng, om mee te beslissen over de winstbestemming.

Investeringen in duurzame mobiliteit zijn nodig. Onze gebruikers brengen hiervoor het nodige aantal aandelen samen. Partago biedt echter slechts een beperkte financiële vergoeding voor dit kapitaal. Er is dus geen excessieve winstafroming. Het bestuur zetelt onbezoldigd. Wat meer is, als bedrijf met een impact, bestemt Partago jaarlijks 5% van de winst voor ondersteuning van projecten met een duurzame maatschappelijke impact. Dit staat in onze regels.

Door deze coöperatieve regels, samengevat als de Internationale Coöperatieve Alliantie principes, is Partago cvba erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie van België als een echte coöperatie. De regels van onze coöperatie staan neergeschreven in onze statuten (wettelijk bindende regels voor het beheer van een bedrijf, nvdr).

Milieuvriendelijke mobiliteit met een uniek prijsmodel

Milieuvriendelijke mobiliteit is de bestaansreden van Partago. Rijden met gedeelde elektrische auto's is zorgzaam omgaan met materialen en mobiliteit.

In 2018 heeft Partago een nieuw prijsmodel gelanceerd. Dit model beloont zuinige chauffeurs, omdat na elke rit gemeten wordt hoeveel elektriciteit is verbruikt. De gebruiker betaalt op basis van deze werkelijk verbruikte energie, naast een tijdstarief. Met dit model, dat 'de verbruiker betaalt' huldigt, is Partago enig op de wereld. Partago hoopt op deze manier hun gebruikers aan te zetten zuiniger en voorzichter te rijden.

Voortrekkers van platform cooperativism

Partago ontwikkelt haar eigen app. De app is specifiek voor elektrische auto's te delen en is zeer gebruiksvriendelijk. Partago nam het initiatief om het platform samen met de Spaanse burgercoöperatie Som Mobilitat verder te ontwikkelen. Zo wil Partago vermijden dat er dubbel werk gebeurt in de coöperatieve wereld. In 2018 is het jaar dat The Mobility Factory SCE vormt krijgt. Deze Europese coöperatie zal het Partago platform verder ontwikkelen.

Specifiek aan het Partago platform zijn de innovatieve functies om gedeeld elektrisch rijden mogelijk te maken. Zo wordt de batterijstatus getoond in de app, zijn de laadpalen zichtbaar, kan je je reservatie overzetten op een auto met volle batterij. Partago onderzoekt ook het aansturen van laadpalen om zoveel mogelijk hernieuwbare energie in de batterijen van auto's te krijgen. Hiervoor zetten ze regelmatig projecten, zoals WiseGRID en DeeldeZon op met partners.


3. VDK Spaarbank (6/12/2016):

"Partago is een jaar actief in Gent. Hun rijders/coöperanten zijn enthousiast: “Sinds ik elektrisch rij, stress ik minder in het verkeer.” Via hun smartphone reserveren en openen ze hun deelauto. Ze betalen transparant per minuut. VDK is Partago’s trotse bankier van het eerste uur. Want Partago, die zelf het FairFin Solidariteitslabel kreeg, koos bewust voor een duurzaam ethische bank met lokale verankering.

Voor Joachim Jacob, de stichter van Partago, is autodelen een noodzaak in ons dichtbebouwde land. “Volgens een recente schatting wordt 1/3 van de oppervlakte in Gent ingenomen door auto’s. Die staan dan nog meestal stil. En als ze rijden zorgen ze voor stank en luchtvervuiling. De enige oplossing is elektrisch rijden op hernieuwbare energie. Zo rij je al voor 70% klimaatneutraal. En als je dan nog eens aan autodelen doet, loopt dit op tot 90%.”

In maart 2015 ging Partago van start. De eerste auto kwam er via crowdfunding. Intussen rijden in Gent 9 Partago auto’s. Die worden gedeeld door 35 gebruikers en 3 bedrijven.

Partago ontwikkelde een eigen app voor gebruiksvriendelijk autodelen. Op je smartphone zie je waar de auto’s staan. Je koopt er ook boekingsminuten mee, reserveert je wagen en opent de deuren. Die technologie deelt Partago graag met zusterorganisaties, als ware activist voor de ‘sharing economy’. Partago werkt mee aan het opzetten van een Europees netwerk van coöperaties voor elektrisch autodelen. Het krijgt hiervoor de steun van REScoop.eu: de Europese federatie voor hernieuwbare energiecoöperaties.

Autodelen kan zowel voor particulieren als bedrijven. Want privé wordt de deelauto vooral tijdens het weekend gebruikt. Terwijl bedrijven die vooral in de werkweek nodig hebben. Momenteel zet Thuishulp een Partago wagen in als poolcar voor haar vrijwilligers. En in Mesen deelt Solidariteit voor het Gezin een bedrijfsauto via de Partago app met de buurt.

Partago telt momenteel 138 coöperanten. Wie mee wil investeren, geniet van een belastingvermindering tot 45% via de ‘Taksshelter voor Startende Ondernemingen.’ Partago kreeg van FairFin het Solidariteitslabel voor ethische investeringen. Een aandeel in de coöperatie kost 250 euro. Als erkende coöperatie kunnen burgers tot maximaal 20 aandelen kopen. Meer info en inschrijven op de website.

Joachim Jacob geeft ons nog een primeur mee: “In 2017 starten we in Gent een uniek buurtproject. We willen er 5 elektrische deelauto's op 100% hernieuwbare energie laten rijden. Met de steun van Europa en coöperatieve partners als Ecopower en Energent oogsten we ter plaatse zonne-energie. Die slaan we op en gebruiken we onder meer voor de 5 Partago auto's.” (https://www.vdk.be/nieuws/elektrische-auto%E2%80%99s-delen-met-partago-voor-een-gezonde-stad)


Discussies

Filip De Rynck et al.:

"De CVBA Partago werd in 2015 door vijf vennoten opgericht. Ze bieden elektrische wagens aan die door de gebruikers gedeeld kunnen worden. De leden-coöperanten betalen 250 euro per jaar. De stad Gent zegt in haar plan ‘autodelen 2020’ wel het (elektrisch) autodelen te willen promoten maar deze startende coöperatieve kijkt kritisch naar de reële belemmeringen die opduiken. De overheid volgt de ontwikkelingen niet snel genoeg en blijft vaak achter met verouderde regelgeving. Zo is het principe van de autodeelkaart van de stad achterhaald (nieuwe spelers, nieuwe modellen); zijn de voorwaarden voor beginnende autodeelinitiatieven ongunstig; zijn er alleen subsidies voor de aankoop van elektrische wagens door particulieren en vzw’s maar niet voor coöperatieven; de realisatie van laadpalen duurt veel te lang (ook door het wachten op het federale niveau). Veel goede wil op stadsniveau, dat wel, in een niet langer aangepast kader, zo voelt Partago dat aan." (https://www.middenveldinnovatie.be/sites/default/files/2017-04/Oikos%2081_03%20transitie_De%20Rynck%20Depauw%20Pauly.pdf)