Muide Meulestede Morgen

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= de toekomst van een wijk als een common ?

Beschrijving

"In het kader van de conceptstudie als opstap naar een mogelijk door de Vlaamse overheid te subsidiëren project van stadsvernieuwing, heeft een groep van overwegend goed geïnformeerde en sterk met het overheidsapparaat vertrouwde burgers uit de wijk Muide-Meulestede zo’n aanvraag ingediend. De stad Gent heeft dat gesteund. Dit is een wat bijzondere soort commoning: de toekomst van de wijk is een soort common die via een groep van samenwerkende burgers wordt beheerd. Het is voor het eerst in Vlaanderen dat een groep bewoners de opmaak van zo’n dossier trekt, met steun van een studiebureau. De studenten onderzochten het subtiele samenspel tussen de stad, de initiatiefnemers, de stedelijke wijkregisseur (van de stedelijke Dienst Beleidsparticipatie) en het studiebureau. Ze hadden het over meervoudige regie, waarmee ze aangaven dat niet één actor de regie in handen houdt, maar dat de regie verspreid is over het hele netwerk van betrokken actoren (initiatiefnemers, politici, wijkregie, studiebureau). Het leidt tot een complex geheel van verantwoordingsdiscussies: de stad is politiek verantwoordelijk maar besteedt de opmaak van de conceptstudie uit; de initiatiefgroep komt centraal te staan in de verhouding met de buurt en laadt heel wat publieke verantwoordelijkheid op zich; het studiebureau stuurt mee door innovatief te denken en concepten op te maken; de wijkregisseur moet een subtiel evenwicht proberen te bewaren in deze driehoeksverhouding, maar is zelf ook een betrokken actor." (https://www.middenveldinnovatie.be/sites/default/files/2017-04/Oikos%2081_03%20transitie_De%20Rynck%20Depauw%20Pauly.pdf)