Manoeuvre

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "kunstenplek voor co-creatie, ambacht en diversiteit".

URL = http://www.manoeuvre.org

Beschrijving

"Manoeuvre ligt in de Wondelgemstraat in het hart van de Gentse Rabot wijk. Een superdiverse wijk aan de rand van de stad. Manoeuvre kiest voor een participatieve kunstenpraktijk van co-creatie tussen deelnemers (participanten) van diverse origine en kunstenaars. We vertrekken vanuit het parcours van de kunstenaar enerzijds, en anderzijds vanuit de ambachtelijke, inhoudelijke en artistieke competenties van de deelnemers. Door samen aan projecten te werken gaan zij in dialoog en stuwen ze het proces van co-creatie vooruit.

Het doorgeven van handwerk en andere kunsttechnieken gebeurt in het gedeeld handelen van de projectcontouren. Vanuit de verdieping van competenties en ambachtelijke ‘skills’ wensen we stappen te zetten in het verbinden van materialen, technieken en disciplines. De uitdaging ligt in het verder verbinden en verbreden van het ‘zachte’ textiele met andere, ‘hardere’, materialen.

We werken aan een praktijk waarbij we niet in strikte breuklijnen moeten denken (en handelen) tussen ambacht, kunst of vormgeving. We nodigen binnen onze werking zowel beeldende kunstenaars als vormgevers uit. Vanuit deze procesmatige en hybride praktijk werken we interdisciplinair en zoeken we eerder naar ‘verbeelding’ dan naar ‘functionaliteit’.

Naast de atelier-gerelateerde werking ondernemen we ook plaats-gebonden projecten of tijdelijke invullingen. Zowel in Gent als daarbuiten. We onderscheiden twee manieren van beeldend interveniëren in het publieke domein. Een eerste manier waarbij het beeld tijdelijk samenvalt met de collectieve of gedeelde handeling. Een tweede meer langdurige vorm van beeldend interveniëren zijn de relationele installaties die we vanuit co-creatie in een welbepaalde omgeving optrekken."


Locatie

  • WONDELGEMSTRAAT 71/ 9000 GENT


Meer info

  • INFO : INFO@MANOEUVRE.ORG / +32 494 30 73 28