Maatschappelijke Valorisatie van Onderzoek - UGent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


Beschrijving

Thomas Block en Riet Van De Velde:

"Het UGent-bestuur engageerde zich tot een beleidsplan voor maatschappelijke valorisatie van onderzoek. Het plan bevat verschillende ondersteunings- en sensibiliseringsmaatregelen, gaande van concrete handvatten voor de onderzoekers tot strategische inbedding en voorziet tevens in kwaliteitszorg en evaluatie.

De focus van de implementatie op korte termijn ligt op de opmaak van een online toolbox voor onderzoekers, het opzetten van een universiteitsbrede ondersteuningsstructuur en enkele ingrepen in het huidig onderzoeksbeleid.

Ook het optreden als partner in H2020-project ACCOMPLISSH dat modellen van co-creatie wil ontwikkelen, benadrukt het engagement van UGent voor deze nieuwe lijn in onderzoeksbeleid.

Daarnaast worden de nodige stappen gezet om de waardering en aanmoediging van maatschappelijke valorisatie structureel in te bouwen in de voornaamste incentivemechanismen zoals de interfacultaire verdeelsleutel, de evaluatiecriteria voor BOF-financiering en het functionele loopbaanmodel.

Tevens werd een oproep gelanceerd voor interdisciplinaire onderzoeksprojecten in het kader van het Bijzonder Onderzoeksfonds. Interdisicplinaire projecten hebben tot doel om twee doctorandi, uit twee verschillende disciplines, onder het promotorschap van twee professoren, gedurende vier jaar gezamenlijk interdisciplinair onderzoek te laten verrichten elk met het oog op het behalen van een doctoraat. Tegelijkertijd moeten de resultaten ook bijdragen tot een grote kennis binnen elk van de beide disciplines."