Leefbaarheidsstudie - Stad Gent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


Discussie

Stilte in de Stad

Citaat uit een lezing van Schepen Tine Heyse:

"Dat ‘stilte in de stad’ geen evidentie is, dat hoef ik jullie niet te vertellen. In een steeds luider wordende wereld, en in een hectische samenleving als de onze, is ‘stilte’ een van de eerste kwaliteiten die in de verdrukking komt. In een stedelijke samenleving zijn de uitdagingen bovendien nog veel groter. Dit is ook gebleken uit de resultaten van een groot leefbaarheidsonderzoek dat de Stad Gent in 2013 organiseerde.

In een schriftelijke enquête werden 2350 respondenten bevraagd over een aantal deelaspecten van leefbaarheid: gaande van de kwaliteit van de woning, over de kwaliteit van de woonomgeving, tot de mate waarin mensen zich betrokken voelen bij hun buurt. Aan de respondenten werden ook diverse vormen van hinder voorgelegd. Telkens met de vraag welke ze het meest storend vinden. Wat bleek? In de top 10 van meest storende vormen van hinder komen maar liefst 3 geluid gerelateerde hindervormen voor, nl.

- Lawaai van verkeer (12,4% van de respondenten);

- Lawaai van buren (5,6% van de respondenten);

- Nachtlawaai (4,6% van de respondenten).

Lawaai van verkeer wordt daarbij aangeduid als derde meest storende vorm van alle hindersoorten, en is daarmee de meest storende geluidsvorm.

Bovendien tast lawaai niet alleen de leefbaarheid aan. Zo kan lawaai de slaap verstoren en daardoor ook onze fysiologische en geestelijke gezondheid aantasten. Bovendien doet lawaai ook het stressniveau en ons algemene angstgevoel toenemen." (https://drive.google.com/file/d/0Byl5wlZhP92bZkZhdk9fYWJ3SXc/view)