Landbouwgrond als een Common

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


Discussie

Bram Stessels:

"Het landbouwbeleid moet dus radicaal omgevormd worden om jonge boeren kansen te geven, om in onze nationale voedselproductie autonomer te worden, om de eetgewoonten van de burgers te verbeteren en zo ook de kosten in de gezondheidssector naar omlaag te halen.

Kinderen moeten weer beseffen dat groenten uit de grond komen en niet uit plastic verpakkingen.

Anderzijds creëren we een hechte gemeenschap, waar mensen meer waardevolle sociale contacten opbouwen in een zelfoogsttuin of op een boerenmarkt, dan in een neon-verlichte supermarkt. Zodat kinderen weer beseffen dat groenten uit de grond komen en niet uit plastic verpakkingen.

Het is de rol van de overheid om deze veranderingen door te duwen. Waarom kan de staat geen grond kopen en gratis ter beschikking stellen van deze jonge enthousiaste boeren, om zo een kantelmoment te creëren en echt aan de toekomst te werken?

Ik denk ook aan de kerkfabriek, of OCMW’s (vergeet de betekenis achter de letters niet: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), die vaak veel landbouwgrond in bezit hebben. Werkzoekenden zouden mee kunnen werken op deze kleine bedrijven die zijn verweven in lokale gemeenschappen. Ze voelen zich nuttig en krijgen voldoening van het lokale netwerk. Vzw’s, zoals o.a. Posthof in Antwerpen, bewijzen dat het kan en dat er ook doorstroming mogelijk is naar de arbeidsmarkt. Daarnaast heb je de honderden zorgboeren die wekelijks enthousiaste mindervaliden mee op hun velden nemen en ze mee betrekken in zeer nuttige taken, anders dan uren slijten in de dure dagcentra.

We moeten dus met nieuwe ogen naar grond durven kijken. Waarom moet landbouwgrond privé-eigendom zijn, als ze een functie van algemeen nut uitoefent? Voedsel is immers een basisrecht. Waarom kan een landbouwgrond niet van de gemeenschap zijn, zoals er vele natuurgebieden ook van de gemeente, provincie of van de staat zijn?

Een CSA-bedrijf heeft gemiddeld 75m2 nodig om in de jaarlijkse groentevoorziening van 1 persoon te voorzien. 75 X 11.267.910 (Belgen in 2016) = (845.093.250 m2/10 000m2) = 84.509,325 ha. Dus afgerond 84.509 ha, in bewerking door CSA-bedrijven, zou de groentevoorziening van alle Belgen kunnen betekenen.

Het areaal cultuurgrond in België bedroeg 1.333.398 ha in 2014. Dit betekent dat slechts 6,3 % van onze landbouwgrond, gerund door een CSA-bedrijf, onze nationale groentebehoefte kan dekken. Een haalbare kaart lijkt me. De overige 1.248.888 ha kunnen benut worden voor fruitteelt, graanteelt, etc., die ook in een CSA-model te gieten zijn. Neem nu het voorbeeld van ’T Lindeveld uit Oost-Brabant: een granen-CSA.

Allerbeste overheid, zet die nieuwe bril op om samen op een duurzame manier naar het landbouwbeleid te kijken. Start het aankopen van landbouwgrond voor een weerbare economie. Laat die 84.509 ha een eerste stap zijn in de goede richting. Verzeker een toekomst voor onze kinderen. Gebruik het woord “duurzaamheid” niet als trendy titel voor een werkstuk, maar ontwikkel een landbouw die toekomstbestendig is, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht." (http://www.mo.be/zeronaut/allerbeste-overheid-maak-van-landbouwgrond-een-common)