Kraken in Gent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "Kraken is het in gebruik nemen van een leegstaand pand zonder je druk te maken over een toestemming van de eigenaar". [1]

URL = https://krakengent.squat.net/

Beschrijving

Steunpunt Wonen:

"Nood aan een dak boven je hoofd maar kan je de fel gestegen huurprijzen niet meer betalen? Beu om toe te kijken terwijl bruikbare panden leeg blijven staan en verkrotten? Vind je dat een huis in de eerst plek dient om te gebruiken of om in te wonen, in plaats van te dienen als opbrengsteigendom of speculatie-object? Dan vind je hier informatie om daar iets aan te doen!

Kraken is het in gebruik nemen van een leegstaand pand zonder je druk te maken over een toestemming van de eigenaar. In Gent is dat reeds geruime tijd een gangbare praktijk en dat willen we zo houden. Daarom geeft het Steunpunt Wonen Gent advies aan al wie erover denkt te beginnen met kraken of wie bij het kraken met moeilijkheden wordt geconfronteerd." (https://krakengent.squat.net/)

Discussie

Een uitreksel uit een artikel van deredactie.be, door Floor Bruggeman:

"Kraken strafbaar maken is niet de oplossing, integendeel. Dat was de boodschap van kraker Ben Vanderbauwhede en "kraak-activist" Jelle Joseph uit Gent in "Van Gils en gasten". "Zoals de casus van de Gentse krakers, zo zijn er de laatste jaren maar twee geweest waarvan ik weet", aldus Joseph. "Telkens weer was er een hele mediahetze en terechte verontwaardiging, en telkens heeft rechts de gelegenheid aangegrepen om kraken strafbaar te maken."

Eerst en vooral: de twee mannen keuren de situatie in Gent, waarbij Roma hun intrek hebben genomen in het huis van een koppel dat momenteel in Vietnam verblijft, niet goed. "Ik wil me niet radicaal distantiëren van de mensen die daar nu wonen, maar in strikte zin is het geen kraak, er is sprake van inbraak. Ten eerste: kraken doe je in een huis dat nog niet bewoond is. Ten tweede: in dit geval is er sprake van zware uitbuiting. Het is heel snel duidelijk geworden dat de mensen die erin wonen, huur hebben betaald aan de mensen die er hebben ingebroken." Vanderbauwhede, die zelf in een kraakpand woont in Gent, deelt de mening van Joseph: "Ik vind het onaanvaardbaar dat iemand een woning openbreekt met het doel andere mensen uit te buiten."

Maar wanneer is kraken dan wel aanvaardbaar? "Ik kraak vooral uit noodzaak, maar er is ook zoiets als politiek kraken, wat ik volledig ondersteun", zegt Vanderbauwhede. "Ik vind het ongehoord dat panden blijven leegstaan gewoon om bouwvergunningen enzo rond te krijgen, wat echt vaak gebeurt. In Gent is er nu een enorme leegstand, er staan veel panden leeg en open zodat er vocht binnendringt en het verkrot." Dat dergelijke panden gekraakt worden om zo een politieke boodschap te geven opdat er iets zou gebeuren, vinden de twee dan ook terecht. Volgens Vanderbauwhede zou de wet-Onkelinx ook een oplossing zijn: die wet dient om leegstaande panden die buiten de woonmarkt blijven, te vorderen ten behoeve van daklozen.


Joseph gaat vervolgens verder in op de mensen voor wie er niets anders dan kraken opzit. "In Gent heb je bijvoorbeeld op een periode van twee weken slechts vijf nachten nachtopvang. De rest van de nachten moet je zelf zien te regelen: bij een vriend op een zetel en als dat niet lukt op straat of via kraken." De man durft zelfs nog wat verder gaan: "Het is misschien zelfs zo dat de nachtopvang waarschijnlijk bewust zo ontoereikend gehouden is. Moesten ze alle kraakpanden in Gent ontruimen dan zouden ze nog niet genoeg hebben met het tienvoud van het aantal bedden dat ze nu voorzien."


Wat het ook zij: de situatie met de Roma in Gent heeft wel het een en ander in gang gezet. Zo beloofde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maatregelen tegen Pasen. "We zullen de procedure voor de vrederechter verstrengen door een strafsanctie te laten volgen", klonk het vandaag. "Ook wanneer er geen woonschending is, ook wanneer er niemand meer woont." Voor Open VLD en N-VA volstaat het voorstel van Geens zelfs niet: zij willen kraken strafbaar maken.

De twee mannen betreuren dat iets wat strikt genomen geen kraken is net de wet op kraken gaat verstrengen." (http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2917585)


Kraken heeft goede sociale redenen

Thesis: "Het antikraakvoorstel zal kwetsbare groepen uit leegstaande woningen halen, maar het zal geen enkel sociaal probleem oplossen en de gemeenschap op kosten jagen."

Pascal Debruyne:

"De ongemakkelijke waarheid is dat kraken vaak huisvestings- en armoedeproblemen adresseert en ergere neerwaartse spiralen van precaire gezinnen voorkomt. Of we dit nu goedkeuren of niet, kraken is een symptoom van een krakend woonbeleid. Bovendien is kraken een manier om stedelijke uitdagingen rond superdiversiteit te adresseren en sociale grondrechten (artikel 23 van de Belgische grondwet) voor precaire nieuwkomers te realiseren.

De eerste ongemakkelijke waarheid: het honderdtal gekraakte panden zijn veelal leegstaande private en publieke panden. Naast enkele kleinere politieke kraakacties, zijn het vooral precaire nieuwkomers die kraken. Het betreft zowel alleenstaande nieuwkomers, maar ook gezinnen met kinderen die kraken om een dak boven het hoofd te hebben. De nachtopvang is namelijk niet aangepast voor gezinnen met kinderen.

Een tweede ongemakkelijke waarheid is dat kraakpanden van dakloosheid en de daaraan gekoppelde neerwaartse sociale spiraal voorkomen. Het laat praktijkwerkers toe om mensen te lokaliseren en te werken aan concrete sociale vooruitgang, wat ook vaak lukt. Rondzwervende dakloze gezinnen zonder enige vooruitzicht op een betere toekomst, kosten de samenleving heel veel geld. De neerwaartse sociale spiraal kan intergenerationeel doorwerken. Dat weten we uit de Gentse geschiedenis van de laatste tien jaar, die net hebben geleid tot beleidsinterventies, die laat op gang kwamen. Op het moment dat rondzwervende groepen onvindbaar zijn, ontketenen ze een spinnenweb van problemen. Dat is trouwens niet alleen zo voor deze groepen, maar ook voor andere precaire groepen als druggebruikers.

Een derde ongemakkelijke waarheid is dat kraakpraktijken een reeks beleidsexperimenten op gang brachten rond leegstand en dakloosheid. Een algemeen kraakverbod is asociaal en daar staat haaks op. Gentse beleidsmakers begonnen recent praktijken te ontwikkelen met eigen leegstaande sociale woningen. Ondertussen werden een hele reeks zogenaamde housing first en housing-led experimenten opgezet: instapwonen, noodwoningen, doorstroomwoningen. Die beleidsexperimenten kwamen op gang 'door' kraakacties. Daarnaast ontwikkelt het beleid een nachtopvang voor gezinnen met kinderen. De dienst Outreach, OCMW Gent en de dienst Preventie van de Stad Gent hebben voldoende expertise uitgebouwd voor een goede omkadering. Ook het sociaal beheersrecht, waarbij men leegstand bestrijdt door woningen over te nemen, te renoveren en jarenlang te gebruiken voor sociale doeleinden, zou een sociale oplossing zijn die men in Gent (verder) zou kunnen exploreren.

De oppositiepartijen en Open vld snakken ernaar kraken algemeen te verbieden, zonder alternatief. Het antikraakvoorstel zal kwetsbare groepen uit leegstaande woningen halen, maar het zal geen enkel sociaal probleem oplossen en de gemeenschap op kosten jagen. Boetes en geld innen van mensen in precaire papieren die onvermogend zijn, en die vervolgen als die niks te verliezen hebben, is onzinnig. Dat is een zeer ongemakkelijke waarheid, maar minstens een die gebaseerd is op feiten en de alledaagse realiteit in Gent." (http://www.demorgen.be/opinie/ongemakkelijke-waarheden-over-de-krakerskwestie-be9878b2/)