Grazer

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= de vzw De Grazer "vereniging heeft tot doel natuurbegrazing en begrazing van openbare terreinen met dieren te bevorderen en optimaliseren".

URL = http://vzwdegrazer.be/

Beschrijving

"Ze wil dit ondersteunen door het voorzien van alle logistiek, het vereenvoudigen van de administratie en het uitvoeren van bepaalde taken. Dit gebeurt in een samenwerking van boeren, vrijwilligers en herders. Op deze manier is het de bedoeling om meer kwalitatief landschaps- en natuurbeheer door dieren zoals voornamelijk schapen, maar ook runderen, geiten en paarden te laten doen."

Meer informatie