Gentse OCMW Gronden als een Commons

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

Beschrijving

Michel Bauwens:

De Gentse OCMW beschikt over gronden buiten en binnen Gent, die het recentelijk begon te verkopen aan derden om sociale projecten mee te helpen financieren. Deze verkoop wordt als controversieel ervaren door een aantal burgers en aktivisten, die het 'commons' aspekt van die gronden benadrukken. M.a.w. die gronden zijn geen 'prive-bezit' van de stad of publieke instellingen, maar onvervreemdbare commons van alle burgers, die niet zomaar verkocht kunnen worden. Zoals blijkt onder de'status' (zie infra) is de Stad Gent gevoelig voor die opvatting en is er een politiek in voorbereiding om die gronden te kunen gebruiken voor maatschappelijke doeleinden.


Status

  • Via de Stad Gent vernemen we dat "een testprocedure in opmaak is om gronden die in eigendom van Groep Gent (Stad + OCMW Gent) zijn, in te zetten in functie van maatschappelijke doeleinden gelinkt aan stedelijk beleid."

Voorbeelden

De verkoop in Zeeuws-Vlaanderen

VILT:

"Het Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in Gent verkoopt al de landbouwgrond die de organisatie in bezit heeft in Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat in totaal om 450 hectare, verdeeld over percelen in Aardenburg, Axel, Hontenisse, Hulst, Sas van Gent en Terneuzen. Voor de verkoop wordt samengewerkt met Van Hoeve Makelaars in Terneuzen. Het OCMW verwacht dat de grond ruim 20 miljoen euro kan opbrengen." (http://www.vilt.be/ocmw-van-gent-verkoopt-450-hectare-landbouwgrond)


De verkoop in Koksijde

ERIK DE TROYER EN GUDRUN STEEN, naar aanleiding van een interview met Rudy Coddens:

"We wisten wel dat we grond hadden in Koksijde, maar de omvang ervan was ons wat ontgaan. Die percelen worden al vele jaren verpacht aan drie plaatselijke boeren. Uit het niets werden we gecontacteerd door een grote voedselproducent die meteen 6,7 miljoen euro op tafel gooide voor onze grond daar. Toen pas bleek hoe groot de oppervlakte van ons eigendom daar was: 169 hectare of 338 voetbalvelden. Ik heb toen even naar de burgemeester van Koksijde gebeld en die viel ook zowat van zijn stoel." Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) wil zelf niet zoveel kwijt over de verkoop. "Het is zaak van het OCMW in Gent. De gemeente zelf heeft nooit interesse gehad om de gronden te kopen."

Zowat alle grond ligt in de Koksijdse deelgemeente Wulpen. Het dorpje telt zo'n zestig huizen en een aantal afgelegen boerderijen. De dorpskern bestaat letterlijk uit drie straten. Het OCMW van Gent blijkt echter eigenaar te zijn van heel wat van de grond rond het dorp. Die percelen worden verpacht aan drie landbouwers. Eén landbouwer heeft te kennen gegeven niet verder te willen pachten. De andere twee hebben inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het ziet er dus naar uit dat nog maar weinig de verkoop in de weg staat. Jaarlijks krijgt het OCMW zo'n 54.000 euro pachtgeld voor de grond. Het zou dus meer dan 100 jaar duren voor de stad er anders 6,7 miljoen aan verdiende.

"We kregen een bedrag van 40.000 euro per hectare aangeboden. We hebben nu een procedure gestart om te kijken of er nog meer gegadigden zijn. Hoe dan ook is dit een goede prijs", zegt Coddens. "Met de miljoenen die we hiermee verdienen, zullen we investeren in bouwprojecten voor ouderenzorg in Gent. We mogen geld dat uit patrimonium komt niet gebruiken om uitkeringen mee te betalen, en dat is maar goed ook. De Gentenaars hebben er meer aan als we met dat geld voor extra rusthuisplaatsen en serviceflats zorgen dan dat we grond in West-Vlaanderen houden." (http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-koksijde/gents-ocmw-verkoopt-wulpen-a2181383/)

Discussie

Gentse OCMW Gronden als een Commons

1, Stadslandbouw Gent [1]:

"Waarom kunnen zij niet aan tafel zitten en concrete projecten uitdenken, weg van het politieke spanningsveld maar vanuit de lokale praktijk. De Gentse werkgroep stadslandbouw wil hier zeker een rol in spelen.

Als we zien wat er in Gent leeft, lijkt dit een haalbare kaart. De uitdaging zal eerder nog bij het beleid liggen. Neem de Gentse groenpolen, waarvan de Vinderhoutse bossen een schoolvoorbeeld voor multifunctionele landbouw. Een kinderboerderij, een stuk natuurgebied, 4 hectare grasland in eigendom van de stad, omringd door landbouwgrond, een hoeve die op de vrije markt komt. Waarom wordt hier geen visie rond ontwikkeld, waarom wordt er door de VLM en de stad geen participatief proces rond deze invalshoek opgestart?

Of nog, blijkt dat het Gentse OCMW zowaar 2900 hectare grond in eigendom heeft. Dan lezen we wat ze allemaal verkocht hebben: “De voorbije twee jaar werden zeven hoeves en 53 hectare landbouwgrond verkocht, naast 20 woningen, drie hectare bouwgrond en 17 hectare bos en natuur, goed voor een opbrengst van 14,5 miljoen euro.” (VILT http://www.vilt.be/ocmw-gent-verkoopt-een-deel-van-zijn-patrimonium)


2. Raf Verbeke:

"Dit is een groot stuk privatisering van een Gentse meent (commons) wellicht al eeuwen lang via de Berg van Barmhartigheid en OCMW in handen van de burgers van Gent. Een grote diepvriesmultinational heeft deze gronden gekocht, daarmee elk debat over het gebruik van deze meent voor de voedselstrategie En Garde onmogelijk makend. Maar los van het gebruik van die grond is het straffe van dit verhaal dat door het veilen ervan onze stad haar publiek kapitaal in handen geeft van grootfinanciers voor wie sinds de eurocrisis, dit soort vastgoed goud waard is om financiële hefbomen te spannen. En die averechtse financiële herverdeling is het gevolg van compleet onwerkbare, onrechtvaardige en ongrondwettelijke begrotingsregels die de EU oplegt aan onze OCMW s en gemeenten. Die regels komen er op neer dat onze overheden de financiering van hun investeringen niet meer mogen spreiden, maar onmiddellijk moeten inschrijven in de boeken. Dat komt er op neer dat je de bouw van een rusthuis financiert met besparingen op zorg bv of met de verkoop van uw kapitaal, uw kroonjuwelen. Door zo n absurde trukken van de foor die op last van Merkel " geconstitutionaliseerd" zijn verdwijnt de soevereiniteit van onze stad om zelf financiële instrumenten te maken voor duurzame investeringen." (https://www.facebook.com/groups/vriendenp2p/permalink/1034772603326704/?)