Gent en Garde

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= Gent en Garde past binnen het project Gent klimaatstad, waarmee de stad ernaar streeft om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn

URL = https://klimaat.stad.gent/nl/gent-en-garde

"Zet in op een duurzaam lokaal voedselsysteem waarvan stadslandbouw een onderdeel is. Bovendien spreken we bij voorkeur van stadsgerichte landbouw."


Beschrijving

1.

a) Gent en Garde = de stedelijke voedselstrategie, aangestuurd door de stad, maar niet exclusief door de stad

b) Gent en Garde heeft ook een beleidsgroep of Food Council om die strategie gerealiseerd/geïmplementeerd/vertaald te krijgen op het terrein, hierin zitten verschillende externe stakeholders (Biofurm, CSA, Trafiek, Velt, Boerenbond, EVA, Landelijke Gilden + òòk vertegenwoordigers van de werkgroep Stadslandbouw, zie hieronder) deze beleidsgroep wordt voorgezeten door de bevoegde schepen, Tine Heyse (Groen).

c) daarnaast heb je dus ook de werkgroep Stadslandbouw - die op zichzelf staat, maar ook input geeft aan de beleidsgroep Gent en Garde (en daarin dus ook vertegenwoordigd is)

Deze onafhankelijke werkgroep is een alliantie van verschillende stadslandbouwprojecten, stadslandbouwexperts en liefhebbers, met daarin o.a. Nathalie Snauwaert van ’t Spilvarken, Benny Van de Velde (medewerker van wervel en bio-boer) en Joksie Biesemans van o.a. Groenten uit Gent.


2. Stad Gent:

"de Gentse “Food Council” of de “Beleidsgroep Gent en Garde” voor het eerst samen op het stadhuis. De beleidsgroep bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van organisaties en instellingen die op één of andere manier bezig zijn met voeding. De beleidsgroep zal concreet advies geven over de uitvoering van de voedselstrategie. [1] ... "In de beleidsgroep, die drie keer per jaar zal samenkomen, zitten onder andere de Boerenbond, BioForum, Velt, Con Brio, EVA, Labeur, Oxfam, Unizo, Voedselteams, Werkgroep Stadslandbouw en de UGent." (http://tineheyse.be/milieu/eerste_food_council_vlaanderen_van_start_gent)


3. Stad Gent:

"Gent trekt ten strijde voor lekkere, lokale en duurzame voeding. Niet zomaar een charmeoffensief, maar een tactisch meesterplan om het voedselsysteem in Gent te verduurzamen. De Stad mikt op overwinningen doorheen de hele lokale voedselketen: van productie over verwerking en distributie, tot consumptie en afvalverwerking."


4. Veldkenner.be:

"Gent is de eerste stad die resoluut gaat voor een duurzame en lokale voedselstrategie. Met Gent en Garde wil de stad de CO2-impact van haar voedselsysteem verkleinen en een zichtbare korte voedselketen creëren. Daarbij mikt ze op de hele keten - van productie over verwerking en distributie tot consumptie en afvalverwerking.

Om het project op gang te trekken werd in 2014 een eerste korte keten wedstrijd georganiseerd. Gentenaars en organisaties konden projectvoorstellen indienen die de korte keten versterken en daarbij rekening houden met de specifieke afzetmarkt van de stad.

De winnaars waren ‘Vlees van Gent’ (vzw De Grazer) en ‘puur Gent op je bord’ (vzw Kunstencentrum Vooruit):

  • Vlees van Gent: vzw De Grazer wil consumenten “aanzetten om bij de consumptie van vlees aandacht te hebben voor kwalitatief, lokaal gekweekt en verantwoord vlees, naast de al beschikbare lokale groente- en fruitpakketten”. Hoe dat er concreet zal uitzien, is nog niet duidelijk. Wordt hopelijk snel vervolgd.
  • Puur Gent op Je Bord: in het Vooruit Café kan je nu ook terecht voor lokaal en authentiek gekweekt en verwerkt voedsel, naast het al ruime aanbod bio- en fair trade producten. Verder zal het Café regelmatig op nog andere manieren lokale producten in de kijker zetten, door bijvoorbeeld een lokale dagsoep te serveren of een lokale dagschotel. Ook kocht het Café in 2014 een spilvarken, dat in de Gentse Bijloke was grootgebracht met lokale voedseloverschotten uit horeca en supermarkten. Het varken werd verwerkt in dagschotels en spaghetti. Meer info: www.vooruit.be

Een ander projectvoorstel dat werd ingediend en intussen het levenslicht heeft gezien:

  • Roof Food: een coöperatief dakmoestuinproject gekoppeld aan een vegetarisch cateringbedrijf dat soep en dagschotels levert aan bedrijven in Gent. De eigen moestuin van 500 m² wordt momenteel nog aangelegd op de daken van het Gentse bedrijventerrein De Punt. Voorlopig wordt daarom gewerkt met groenten van andere stadsmoestuinprojecten. Levering (per fiets) is tot nog toe beperkt tot bedrijven aan Dok Noord en de Zuiderpoort, maar dit gebied zou snel uitbreiden. Afhalen is ook mogelijk, na bestelling. Meer info: www.rooffood.be

(http://www.veldverkenners.be/gent-waar-naartoe-voor-boerderijen-en-hoeveproducten)

Doelstellingen

Stad Gent:

"Met de volgende vijf doelstellingen zijn we goed gewapend om de eindzege te behalen.

· Een zichtbare, kortere voedselketen

De lokale producent kan zijn producten dichtbij en rechtstreeks verkopen aan de klant en er wordt contact gelegd tussen producent en consument. Zo krijgt de consument meer voeling met waar zijn eten vandaan komt.

· Duurzamere voedingsproductie en –consumptie

De Stad Gent wil landbouwers, inwoners en gebruikers laten deelnemen aan duurzame stadslandbouw en verbruikers duurzamer laten consumeren, denk maar aan lokaal, seizoensproducten, bio, vegetarisch of fair trade.

· Sterkere sociale meerwaarde rond voedingsinitiatieven

Voeding verbindt mensen, over alle leeftijden en achtergronden heen. Het is dan ook een krachtig thema om mensen hier rond samen te brengen. Initiatieven rond voeding kunnen zorgen voor een betere sociale cohesie en tewerkstelling.

· Voedselafval terugdringen

Eén derde van ons geproduceerde voedsel belandt vandaag nog op de afvalberg, zoals bv. de minder mooie groenten. Door een afzetmarkt te zoeken voor voedseloverschotten en inwoners tips te geven om bewust aankopen te doen, optimaal voeding te bewaren en te verwerken, wil Gent de hoeveelheid voedselafval terugdringen.

· Voedselafval maximaal hergebruiken als grondstof

Wanneer voedsel toch afval wordt, kan het nog altijd slim worden ingezet. Dit kan door compost te maken van GFT of door het voedselafval gescheiden te laten ophalen om het zo te verwerken."

(https://klimaat.stad.gent/nl/gent-en-garde)

Multi-partneriaat

Stad Gent:

"Vandaag bestaan er al tal van initiatieven rond duurzame voeding en stadslandbouw, gaande van hoeveverkoop, voedselteams, groentenabonnementen en boerenmarkten over Donderdag Veggiedag, fair trade campagnes, sociale restaurants en volkstuintjes. Met Gent en garde wil de Stad hier nog verder op inzetten, maar soortgelijke initiatieven ook versterken en verbreden en nieuwe innovatieve pilootprojecten opstarten.

Stad Gent wil de betrokken mensen en organisaties hierin ondersteunen en hen maximaal betrekken in dit proces. Bij de opmaak van de strategie werden verschillende actoren bevraagd en werd ook input meegenomen uit de werkgroep 'stadslandbouw', ontstaan uit het Gents Klimaatverbond. Ook vandaag nemen deze actoren een actieve rol op in het uittekenen van concrete initiatieven." (https://klimaat.stad.gent/nl/gent-en-garde)


In het Engels

"In 2013, the Belgian city of Ghent launched an LFS (“Ghent en garde”). The city of approximately 250,000 citizens is currently governed by a socialist/green/center-right coalition and has committed itself to becoming a climate neutral city by the year 2050. The climate neutral plan—also called a climate strategy—serves as an overarching plan for many public and private actions. Food is one emergent focus. The policy agreement for 2013–2018 included the aim of establishing an LFS with a clear focus on local food initiatives and urban agriculture (UA). The Ghent LFS refers to a program, sanctioned by the Alderman of Environment, Climate, Energy and North/South relations. One full-time employee within the Department of Environment, Public Green and Health coordinates the LFS. It has a twofold aim: to align and support public and private action along the lines of five strategic goals (Table 1) and to set up—what they term themselves as—a food council that brings together local experts, pioneers in urban food initiatives and organizational representatives. Although Ghent has taken important steps toward realizing an LFS—as have many other European and global cities—it is struggling to find its position as a mediator, facilitator and innovator in the governance of the LFS.


The five strategic goals of the Ghent en garde local food strategy

Maarten Crivits , Charlotte Prové et al. on the Ghent en Garde Program:


* Objective 1: push for a shorter and more visible food chain

Consumers and local producers must re-establish their alliances as much as possible. This requires robust relationships and the elimination of as many intermediate chain links as possible. City-oriented agriculture means that farmers should gain easier access to the local market; on the consumer side we wish to place agriculture in the limelight, in part so they will learn more about the source of their food.


* Objective 2: stimulate sustainable food production and consumption

The City of Ghent wishes to encourage farmers, residents, and users to participate in sustainable urban farming, and to encourage users to consume in a more sustainable manner; e.g., buying local, seasonal, organic, vegetarian, or fair trade products. Ghent supports the growth of Community Supported Agriculture (CSA), organic farming, and sustainable agriculture in and around the city. Because the scope for new urban farming projects in the city is limited, the available space must be utilized innovatively. Urban farming on roofs, terraces, in streets, and temporary public spaces are all included as possibilities.


* Objective 3: creating added social value regarding food initiatives

Sustainable food connects young and old, men and women, rich and poor. Based on this social potential, the city of Ghent is pioneering a food system to create added social value. New food initiatives are meant to bring people together in communal gardens, enhance local employment in relation to food, etc.


* Objective 4: reducing food waste

Currently, one-third of all food is wasted globally. Losses are particularly high at the beginning and end of the food chain. Delicious vegetables that fail to meet our aesthetic expectations never make it to the shelves. A more efficient food system merits our attention, where food leftovers find new markets or better processing. Finally, we wish to encourage Ghent residents to buy in a conscious manner, store food in an optimal manner, and process it better.


* Objective 5: food waste becomes raw material

Some food will inevitably go to waste but currently too much of it ends up in the trash.. Because biological waste can generate ecological added value, the City of Ghent wishes to go one step further to optimize waste collection and processing." (https://wiki.commons.gent/wiki/Four_Perspectives_of_Sustainability_Applied_to_the_Local_Food_Strategy_of_Ghent)


Meer info

  • Gent en Garde past binnen het project Gent klimaatstad, waarmee de stad ernaar streeft om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn: www.klimaat.stad.gent.be