Gent Bottom-Up

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "Gent Bottom-up brengt deze initiatieven samen om met elkaar kennis te maken, te bekijken wat elke gezamenlijke wensen of behoeftes we hebben en samen te werken".

URL =

Beschrijving

1.

""Een ontmoeting tussen de vele mensen en organisaties die in Gent van onderuit bezig zijn.

In Gent zijn er heel wat bottom-up initiatieven van groepen en organisaties die werken rond thema’s als mobiliteit, voedsel, energie, complementaire economie, sociale cohesie en zoveel meer. Op een of andere manier zijn deze groepen bezig met toekomstgerichte oplossingen voor de uitdagingen waar we als stad en samenleving voor staan. Wat ze gemeen hebben: een grote creativiteit, een flink ‘doe het zelf gehalte’, een sterke gedrevenheid en onafhankelijkheid.

Gent Bottom-up brengt deze initiatieven samen om met elkaar kennis te maken, te bekijken wat elke gezamenlijke wensen of behoeftes we hebben en samen te werken." (https://www.ledebergdoethetzelf.be/events/event/gent-bottom-up/)


Status

Steven Vromman:

"Ik heb samen met Barbara Jansens en Ester VDB 3 jaar gelden een eerste Gent Bottom up samenkomst georganiseerd. Sindsdien doen we dit jaarlijks. Het is geen vaste organisatie, eerder een netwerk moment waar ideeën worden uitgewisseld. We hebben als trekkers eigenlijk te weinig tijd om dit meer structureel uit te bouwen (wegens te actief in diverse bottom up initiatieven)." (https://www.facebook.com/groups/377840999264970/permalink/392751584440578/?)