Gedeelde Stad

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= een opgave voor de architectuur-studenten van St. Lucas Gent, voor de Springweek 2017

URL =

Beschrijving

KU Leuven Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas Gent:

"De Gentse arbeiderswoning wordt opnieuw bedacht. Als een intieme ruimte, compact en efficiënt ontworpen. Zodat ze ruimte maakt in de stad voor wat we samen willen doen. Een gedeelde ruimte, een genereuze ruimte, een urban common. — 4m wonen — 4m delen — Eén oneindige straat.


In iedere woning woont een gezin; een familie met drie kinderen; een koppel met één van ouders of een zorgbehoevende; een alleenstaande moeder met een student.

De gedeelde ruimte tussen de woningen is co-productieve ruimte.

Ieder team ontwerpt samen met zijn buren de ruimte voor die co-productie.

Geven en nemen. Publiek maken.

In de gedeelde ruimte wordt iets gemaakt, iets bedacht of iets aangeboden. Een product of een dienst. Een product-dienst. Iedere activiteit, productie of dienstverlening mag maar één keer voorkomen in de straat. Wees vindingrijk.

De oefening zal worden gemaakt door meer dan achthonderd studenten van Sint-Lucas Architectuur en Interieur Architectuur. Vier dagen lang in verticale teams. Van maandag tot donderdag. Drie dagen lang – van maandag tot woensdag – zullen ze elke dag worden opgejaagd door gerenommeerde maar ook niet in te schatten talenten uit de wereld van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur; uit binnen- en buitenland; van denkers tot makers, van critici tot fantasten. Lezingen zullen deze dagen inspireren. Op donderdagavond 30 maart 2017 valt het toonmoment. Een lange maquette van 120 meter die in de gangen van school zal worden opgesteld zal zowat evenveel onverwachte, dan weer echte dan weer exponentiële ideeën tonen. Een oneindige rij woningen en gedeelde ruimtes. Een oneindige gedeelde woon- en werkstraat."


Discussie

Roland Dudal:

"Enige tijd geleden kondigde de Stad Gent aan dat vanaf 15 maart 2017 de internationaal gerespecteerde Peer-to-Peer-expert Michel Bauwens gedurende drie maanden een onderzoeks– en participatieproject zal voeren in Gent over de ‘commonsstad van de toekomst’.

De Stad Gent is daarmee wederom voortrekker van een vooruitstrevend stedelijk beleid dat de vele opkomende initiatieven rond de gedeelde stad, lokale deeleconomieën en nieuwe vormen van maatschappelijke coalities wil ondersteunen.

We zouden geen goede opleiding: architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw zijn; noch zouden we goede studenten architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw zijn mochten we dit lezen zonder geïnspireerd te geraken.

Het is aan architecten gegeven dat het minste de meeste inspiratie moet opleveren. Het is aan architecten gegeven niet alleen de fantasie daarover te laten gaan; even zo goed de kritische hoek te willen tekenen.

Sint-Lucas – vandaag KU Leuven Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas Gent – heeft zijn traditie in de stad Gent. Gent, Sint-Lucas; voor vele architecten valt het samen. Sint-Lucas kent elk jaar in zijn opleiding een bijzonder moment. De bijzondere oefening genoemd ‘SPRING’. Deze oefening loopt over de termijn van één week. In die week nemen de studenten een bijzondere uitdaging tot fixatie. Dag en nacht, van maandag tot donderdag onderwerpen ze één of ander uitdagend of soms bizarre opdracht aan hun kunnen; daarmee willen ze etaleren dat ontwerpen niet alleen een zaak is van een doordacht en gewogen schaakspel; maar snelschaken even zo goed tot de mogelijkheid hoort. Ook dit jaar durft de oefening actualiteit aan. We komen naar Gent. En die actualiteit zal vandaag de gedeelde stad zijn.

Sinds de 19de eeuw heeft de Stad Gent zich ontwikkeld als arbeidersstad. De vele bescheiden arbeiderswoningen vormen de bouwstenen van het grootste deel van het Gentse woonweefsel. De kwaliteit van een stad als geheel wordt bepaald door de kwaliteit van zijn kleinste onderdelen. Zowel in de private ruimte als in de publieke ruimte. De woning en de gedeelde plek. De stad als ‘commons-stad van de toekomst’ is een stad waar gewoond wordt en waar gedeeld wordt. Ook de ruimte voor die mooie toekomst zal worden gemaakt door het geheel van deel-ruimtes. Plekken om te wonen en plekken om te delen.

Een plek om te wonen is een plek van verblijf en consumptie. Een intieme ruimte. Een perceel dat waarde heeft. Een eigen-dom. De gedeelde ruimte tussen twee woningen is een plek van activiteit en productie. Een perceel dat iets opbrengt. Een genereuze ruimte. Een plek met meer-waarde. Een gemeen-goed. Alleen als we naast de ruimte die we bezitten ook een ruimte delen, kunnen we meer doen met minder ruimte, en wordt leven in de stad betaalbaar en waardevol. Vol waarde."