Gedeelde Mobiliteit in Green Deal Vlaanderen

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


Beschrijving

1. Autodelen.net:

"De Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein ondertekenden vandaag samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift en 76 partners de eerste Groene Economie Convenant of Green Deal in Vlaanderen.

Via deze vrijwillige overeenkomst (2017-2020) met de Vlaamse overheid willen wij bedrijven, overheden en burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot gedeelde mobiliteit en stimuleren en ondersteunen om hun mobiliteit duurzamer te organiseren. Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen levert deze Green Deal een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Tegen 2020 willen wij het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk zien stijgen. Daarbij wordt maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen.

Alle ondertekenaars engageren zich elk tot meerdere acties zoals bewustmaking en promotie, het oplossen van verzekeringsvraagstukken, pilots in de praktijk bij bouwprojecten en op bedrijventerreinen. De ondertekenaars zijn een mix van lokale overheden, bedrijven, sectororganisaties en ngo’s. Deze Green Deal zorgt voor unieke en nieuwe samenwerkingsverbanden die op het terrein tot resultaten moeten leiden." (http://www.autodelen.net/pers/green-deal-gedeelde-mobiliteit-is-gelanceerd/)


2. Gedeelde Mobiliteit:

"De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een engagementsverklaring tussen jou en de Vlaamse overheid. In ruil voor je zelfgekozen acties geven wij je zichtbaarheid en ondersteuning en bekijkt de Vlaamse overheid waar knelpunten binnen de regelgeving kunnen worden weggewerkt.

We willen een breed spectrum aan partners bereiken: steden en gemeenten, bedrijven, middenveld, verzekeringsmaatschappijen, software ontwikkelaars, mobiliteitsorganisaties, bouwpromotoren, provincies, burgers …" (http://gedeeldemobiliteit.be/)


Status in Gent

  • Degage, IDM Ugent, Partago, hebben het pakt ondertekend [1]

Meer Info

  • Concrete streefcijfers, opzet en aanpak, de acties en thema’s, … of zelf deelnemen aan deze Green Deal? Je ontdekt het allemaal op www.gedeeldemobiliteit.be.