GandaZwam

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= ijvert voor een meer intensief gebruik van zwammen in een kontekst van meer duurzaamheid

URL = http://gandazwam.be/

"GandaZwam creëert en zoekt mogelijkheden voor korte-keten voedsel met behulp van eetbare zwammen. "

Beschrijving

"Zwammen hebben een enorm belangrijke rol in de natuur als afbrekers van organisch materiaal. Zij zorgen ervoor dat afvalmateriaal uit de plant- en dierenwereld terug beschikbaar wordt als bouwstenen voor nieuw leven. Als we onze maatschappij nieuw leven willen geven, op een duurzame wijze, dan hebben we een alliantie nodig tussen ons en de zwammen.

GandaZwam creëert en zoekt mogelijkheden voor korte-keten voedsel met behulp van eetbare zwammen. Daarnaast experimenteert GandaZwam met verschillende zwammen en op zwammen gebaseerde processen om ecologisch verantwoorde oplossingen te creëren voor onze samenleving. Samen met een aantal internationale partners onderzoeken we mogelijkheden om restproducten (afval) van industriële processen op middelgrote schaal om te zetten tot eetbare zwammen, andere bruikbare grondstoffen of hernieuwbare energie op basis van mycologische processen.

Via workshops verspreiden we de basiskennis van het zwammenkweken, en in het bijzonder hoe eetbare zwammen te kweken op afvalmateriaal uit of rond de stad. Zo hopen we een kleine bijdrage te leveren tot het verkorten van de voedselketens van de stad. Dit is maar een klein stukje van de puzzel die nodig zal zijn om de voedselvoorziening van de stad van de toekomst te garanderen. Maar daar de grondstof plantenafval is, en de afval plantengrondstof is, is het een onmisbaar deel van de gesloten cyclus van nutriënten die we nodig hebben om duurzaam te werken." (http://gandazwam.be/over-gandazwam/)

Status

1.

"GandaZwam wil op verschillende plaatsen zaaicentra met bijhorende kweekruimtes oprichten (van AntwerpenZwam tot ZwalmZwam), om met vele micro-schaal-kwekers samen een belangrijke hoeveelheid voedsel met zéér korte keten te realiseren. Daarnaast willen we bedrijven met organische reststromen overtuigen die stroom om te buigen voor voedselproductie op middelgrote schaal, of biochemische grondstoffen afkomstig van myco-processen. En last but not least willen we de restproducten van de zwammenkweek zélf gaan valoriseren: want ook nadat het mycelium eetbare zwammen heeft geproduceerd, kan het nog gebruikt worden voor allerlei toepassingen, van het filteren van biologisch verontreinigd water tot het duurzaam verbeteren van arme en verontreinigde grond. Op dat vlak willen we graag allianties aangaan met onderzoeksinstellingen en permacultuurprojecten." (http://gandazwam.be/over-gandazwam/)


2. Nathalie Snauwaert:

"Gandazwam is nu eerder een product geworden, nl de gandazwambox die focust op redistributie in huishoudens zelf." (April 2017)

Meer informatie