EnerGent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "een coöperatie die geld van vennoten investeert in projecten van energiebesparing en hernieuwbare energie".

URL = http://energent.be/


Beschrijving

"EnerGent cvba is een coöperatieve vennootschap in oprichting die de 7 ICA-principes onderschrijft. Een bedrijf dus, maar wel één met sociaal-ecologisch doelen, een transparante structuur en rechtstreekse burgerparticipatie.

EnerGent verenigt burgers in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving, en trekt daarvoor de nodige financiële middelen aan.

Met die middelen investeert EnerGent in hernieuwbare-energieprojecten, de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten.

We werken ook nauw samen met andere energiecoöperaties onder de koepelorganisatie REScoop.be.

De dagelijkse werking berust bij een werkteam. Dat team bestaat uit vrijwilligers die het voorbije jaar de oprichting van EnerGent uitwerkten. Het team neemt, ook na de officiële oprichting, de dagelijkse werking op zich, nog steeds grotendeels op vrijwillige basis." (http://energent.be/over-ons)Enkele cijfers

Genoteerd tijdens een gesprek met John Vandaele van EnerGent:

  • "nog geen zeven procent van de geschikte daken heeft zonnepanelen, en van de wijken met veel huurders en kwetsbare mensen ligt dat percentage tussen een en twee percent."
  • EnerGent krijgt EUR 40k steun per jaar (voor 3 jaar), van de Dienst Participatie van de Stad Gent
  • men kan lid worden van de cooperatieve met een aandeel van slechts EUR 100 per jaar, wat toch voor veel mensen mogelijk is

Projecten

  • Gent Zonnestad: "Als alle daken in het Gentse vol zouden liggen met zonnepanelen, dan zou Gent daarmee 1TWh/jaar energie kunnen opwekken. Dat is een kleine energiecentrale die én groen én rendabel is. EnerGent gelooft dat het momentum van de zonne-energie gekomen is en lanceert daarom de actie “Gent zonnestad? Ja graag!”."
  • Wijkwerf: "Met een goed geïsoleerd huis bespaar je meteen op je energiefactuur. Maar hoe begin je eraan? De energiecoöperatie EnerGent staat met het project Wijkwerf de mensen bij van het begin tot de oplevering van de werken. Het komende half jaar ligt het accent op de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. De Turkse Unie, de dekenij Sleepstraat, de Gezinsbond en het Gents MilieuFront steunen het project."