Duurzaamheidskantoor UGent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "Waar geëngageerde studenten en personeelsleden zich samen inzetten voor een duurzame universiteit."

URL = http://www.ugent.be/duurzaam [1]


Beschrijving

"De Universiteit Gent wil een toonaangevende kennisinstelling zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is, binnen een lokale en mondiale context. Een mooie slogan, mét een ambitieus plan.


Taken duurzaamheidskantoor:

- Implementatie duurzaamheidsvisie UGent:

=> Stimuleren => Verbinden => Adviseren


- Aanspreekpunt voor studenten en medewerkers op vlak van duurzaamheid."

Meer info