Duurzaam Aankopen - Stad Gent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

Presentatie via http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Overheidsopdrachten/Documents/BM%20d1149_ppt_Gent.pdf

Definitie

"Het consequent integreren van sociale, ecologische en economische criteria in alle fasen van het aankoopproces, waarbij zowel ‘de beste prijs/kwaliteit’ als een bijdrage aan duurzaamheid wordt verkregen."

Samenvatting

Stad Gent:

Uitgangspunten:

• Voortrekkersrol: stad als klant • Koopkracht als hefboom voor verandering • Strategisch aankopen draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen van de organisatie (Gent 2020) • Verder professionaliseren van een strategische en duurzame aankoopfunctie


Historiek:

• Werkgroep duurzaam aankopen (2004 - …)

• interdepartementaal
• symbooldossiers

• Project duurzaam aankopen (2010 – 2020)

• goedkeuring door College van Burgemeester en

Schepenen in 2008

• projectleider aangesteld in 2010 binnen het

departement Facility Management


Project Duurzaam Aankopen 2020:

• Doelstellingen project: tegen 2020 zijn de principes van duurzaamheid verankerd in het aankoopbeleid van de Stad Gent • Het project bestaat uit 3 grote deelprojecten: • een strategisch traject • het ontwikkelingsproject FM • stadsbrede verankering