Driemasterpark

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= collectief goed in de Driemasterstraat, op de ruimtelijke naad van Meulestede en Wondelgem.

Beschrijving

Pascal Debruyne:

1. De Buurt en context

"Sinds enkele jaren bevindt er zich een braakliggend terrein tussen de Driemasterstraat en de Sloepstraat, naast de fabriek “Melita Meat”. Tien jaar geleden bevond zich daar het bedrijf voor stoomketels. Buurtbewoners gebruiken het terrein al om er het jaarlijkse buurtfeest te houden. Ook de laatste nieuwjaarsreceptie vanaf 2015 in ging door in ons eigene “Driemasterpark”. En voor veel buurtbewoners is het een speelweide voor de honden, die vrijuit worden losgelaten. Het terrein is voor andere zaken ontoegankelijk.

Tot voor kort plande de Stad Gent er een erfgoeddepot. Maar dat is nu ingeplant in het Ghelamco Stadion. Enkele buurtbewoners benaderden enkele schepenen en politici om het braakliggende terrein om te vormen tot een buurtparkje. Schepen Tom Balthazar en Schepen Elke Decruynaere stemden in 2015 toe in “tijdelijk ruimtegebruik”.

Het park verbindt enkele straten. Beide de Driemasterstraat en Sloepstraat zijn doodlopende straten dichtbij de uitleendienst van de Provincie Oost-Vlaanderen. Verschillende functies worden in de Driemasterstraat gecombineerd: wonen in het eerste deel van de straat, en werken in het tweede deel van de straat waar er een KMO zone is. Enkele bedrijfsleiders wonen ook in hun bedrijf en zijn buurtbewoners.


De straat kent enorme uitdagingen wat betreft

(1) mobiliteit: er is een grote snelheidsproblematiek van sluipverkeer en zwaar verkeer dat over de stoepen rijdt. De problematiek leeft er al 15 jaar. Paaltjes werden gezet maar zijn weggehaald door buurtbewoners door een gebrek aan overleg en communicatie. In de toekomst komt er een koppeling met de nieuwe industrie KMO-zone, die een alternatieve weg zal bevatten voor verkeer, alsook een nieuwe fietsas.

(2) Er is weinig bruikbaar groen (speelgroen, ontspanningsgroen, groen om te bewegen,…) in de buurt. Het eerste park ligt ofwel aan de overkant van de Meulestedebrug in Meulestede ofwel den kilometer verder in Vroonstallendries. Er is een enorme opportuniteit met “het Driemasterpark” om het recht op openbaar groen op wandelafstand te realiseren (dat ook beloofd wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Gent in 2003 en 2017), waar de buurt warm voor loopt. Ook hier wacht de buurt signalen van de Stad Gent af om te starten met eerste initiatieven.

(3) De hoofdas "de kapiteinstraat" is onveilig, zonder fietspaden.

Dit park kan veel buurtbewoners de kans bieden om een publieke tuin te hebben, of buitenruimte die ze kunnen gebruiken. De ene kant van de straat heeft eigen (grotere) tuinen, de andere kant veel bewoners niet. Het park is een brug en ontmoetingsplaats tussen straten. De buurtfeesten hebben die brug al geslagen tussen bewoners van de Driemasterstraat, Sloepstraat en Kapiteinstraat. Het is nu tijd voor een volgende stap, waarbij we zelf de handen uit de mouwen kunnen steken, en het park ontwikkelen. Het park kan een enorme hefboom zijn voor ontmoeting en verbinden in een buurt die zeer divers is in klasse en kleur.


2. Aan de slag: een park uitbouwen voor de buurt

In 2016 bouwden bewoners van de Driemasterstraat het Driemasterpark uit, samen met de Groendienst van de Stad Gent, met steun van Wijk aan Zet en middelen van de Dekenij Meulestede. De rest van de centen zamelde de buurt zelf in. Het omvormen van dit braakliggend terrein vormt een enorme opportuniteit voor de buurt, waar veel buurtbewoners geen tuin hebben, en waar speelplaatsen voor kinderen zeer schaars zijn. Het Driemasterpark doet de buurt herademen. Het is zoals de banner aan het park zegt "collectief goed", open en vooral bruikbaar voor iedereen.

Om het collectief goed te maken, werd er een brede rondvraag gedaan. Uiteindelijk werd er aan de vraag van de buurtbewoners tegemoet gekomen en werden een heel reeks "functies" ingeplant. Heel concreet: er werd een zandbak gebouwd, een hondenweide, klimparcours en een schommel, naast een moestuin (stadslandbouw) voor de buurt waar ook enkele kippen en konijnen een thuis vonden, en een petanquebaan en voetbalgoals voor de kinderen. Er werden ook fruitbomen geplant.

Mensen van de Driemasterstraat en Sloepstraat en Kapiteinstraat leerden elkaar kennen. Dit leidt niet alleen tot gezamenlijke werknamiddagen in het park, voor onderhoud en stadslandbouw of wijkbarbecues, maar ook tot het delen van spullen tussen elkaar. Dit in een buurt met een enorme diversiteit in klasse en kleur. De blanke middenklasse is hier numeriek in de minderheid.


3. Verdere stappen in 2017: een kleine buurtloods voor deeleconomie en ontmoeting

Omdat de buurt elkaar goed leerde kennen en degelijk samenwerkt, willen we voortbouwen op dit elan. We willen een nog sterker netwerk in de buurt, gericht op meer sociale cohesie. En dat doen we door samen “dingen te doen”: doe-participatie. We werken graag samen aan een gedeelde plaats voor de buurt, waar ontmoeting kan gekoppeld worden aan samen delen (deeleconomie): sociale cohesie die zich vervlecht met kleine vormen van solidariteit.

Concreet willen we graag een grote zeecontainer aankopen, die we kunnen ombouwen tot ontmoetingsplaats met luifel én buurtbeheer-ruimte. We kunnen er samen stoelen en tafels plaatsen voor buurt-BBQ’s of buurtactiviteiten zoals het jaarlijkse buurtfeest, spelletjes (Petanqueballen, Kubb,…) voor de buurt en onze gedeeld werkmateriaal voor het parkonderhoud: een ware “Driemaster-Loods” dus. Samen met buurtbewoners kunnen we de buurtloods gebruiken als een ruimte of concrete plaats voor kleine en grote ontmoetingen. Het project mikt op het verder versterken van Gent als een groene en kindvriendelijke stad.

We doen een officiële opening van onze “Driemaster-Loods” met een T-Dansant voor de buurt, waarvoor we een tijdelijke dansvloer aanleggen, en muziek draaien vanuit onze loods. De meerwaarde voor de buurt is concreet.


De Driemaster-Loods biedt een kleine ontmoetingsplaats, een ruimte voor een buurtgerichte deeleconomie en een opportuniteit voor een verder buurtbeheer.

(1) De loods kan als een vast ruimtelijk-fysiek element dienen waar tenten bijkomend zijn voor het jaarlijkse buurtfeest. Dat is een erg concrete bijdrage voor de buurt. Daarnaast kunnen er ook meermaals per jaar buurtactiviteiten georganiseerd worden op dezelfde manier. Dit project stimuleert dus op duurzame wijze ontmoeting in de buurt.

(2) Daarnaast biedt het voorstel een opportuniteit om verder te gaan dan sociale cohesie door ontmoeting. Het functioneren van de Driemaster-loods biedt een mogelijkheid tot duurzaam delen en gezamenlijk beheren van een kleine buurtruimte.


4. Participatie en betrokkenheid

Het project betrekt iedereen in de Driemasterstraat. Er wonen middenklasse-creatievelingen, en ouders met kinderen, maar ook heel wat arbeiders. Het project biedt tijdens de uitvoering heel wat voor elke groep: ontmoeting voor iedereen, opbergruimte voor spelletjes voor onze kinderen, creatieve opwaardering voor de creatieve duizendpoten in de buurt, een “doe het met je handen”-opportuniteit voor de handige bewoners,….

Het Driemasterpark is een bewijs dat de straten die vroeger uiteen lagen, konden worden samengebracht. De buurt kwam samen door samen het park in te richten en gezamenlijk te beheren. De inrichting van het park toont aan dat de buurt, en aanpalende straten, dit kunnen dragen. We willen graag nog één stap verder gaan, door van de Driemaster-Loods een plaats van sociale cohesie en lichte solidariteit te maken." (https://www.facebook.com/groups/377840999264970/permalink/386497335066003/?)


Meer Informatie

Andere parken in zelfbeheer:

  • "boerenhof" ?