Doe Democratie

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


Beschrijving

Filip de Rynck et al.:

"Deze vormen van burgerinitiatief krijgen in Nederland de roepnaam van de ‘doe – democratie’. Het is een term die aangeeft dat burgers zelf tot actie overgaan en zich niet beperken tot stemmen, praten of roepen, wat de kenmerken zijn van de klassieke invullingen van de rollen van burgers in de representatieve democratie en de participatieve democratie. Ze vormen mee het publieke domein door te doen, door zelf het heft in handen te nemen en samen met andere burgers een actieve inbreng te hebben in de vormgeving van bepaalde aspecten van het publieke domein. Dat ontwikkelt zich, zo wordt toch vaak gezegd, op enige afstand van de overheid en in een sfeer van relatieve autonomie." (https://www.middenveldinnovatie.be/sites/default/files/2017-04/Oikos%2081_03%20transitie_De%20Rynck%20Depauw%20Pauly.pdf)