Dienst Outreachend Werken

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "staat in voor het bereiken van moeilijk te bereiken doelgroepen i.s.m. diverse actoren uit de zorg- en dienstverlening".

URL = https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/organisatiestructuur/departement-samenleven-welzijn-en-gezondheid/dienst-outreachend-werken-0#Team


Beschrijving

"Deze dienst staat in voor het bereiken van moeilijk te bereiken doelgroepen i.s.m. diverse actoren uit de zorg- en dienstverlening.

De medewerkers leggen actief contact met mensen die het moeilijk hebben om hun leven op de rails te krijgen. Ze helpen hen om hun sociale netwerken te versterken en geschikte zorg- en dienstverlening te vinden. De dienst houdt zo voeling met wat leeft bij de meest kwetsbare inwoners van onze stad. Op basis van die ervaring signaleert de dienst tijdig problematieken en geeft daarover beleidsadvies. Als dat nodig is worden sensibiliserende acties opgezet.

Diensten en organisaties kunnen beroep doen op de expertise van de Dienst Outreachend Werken voor advies over kwetsbare groepen en individuen.

De Dienst Outreachend Werken omvat 4 teams:

  • Team Buurtstewards
  • Team OpStap
  • Team Schoolspotters
  • Team Straathoekwerk "

(https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/organisatiestructuur/departement-samenleven-welzijn-en-gezondheid/dienst-outreachend-werken-0#Team)


Voorbeeld

Team Straathoekwerk

"De straathoekwerkers werken in de 19de-eeuwse gordel en in het stadscentrum van Gent. Ze komen vooral op plaatsen waar andere diensten en organisaties niet veel komen (Parken en pleintjes, cafés, kraakpanden,…). Ze hebben aandacht voor de meest kwetsbare mensen in de Stad. Ze nemen de tijd om te luisteren naar het verhaal van mensen die het moeilijk hebben met zichzelf, hun leefomgeving of de maatschappij. Straathoekwerkers komen zo in contact met mensen in extreme armoede, mensen met verslavingen, met mentale, psychische en sociale problemen, dak en thuislozen,… Elke straathoekwerker heeft een afgebakend werkgebied."

Contact: straathoekwerk@stad.gent