Dienst Ontmoeten en Verbinden - Stad Gent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= diepere en meer solidaire menselijke relaties stimuleren in de wijken van Gent

URL =

Beschrijving

Gebaseerd op nota's van Stefan Van Hove;

"Dienst Ontmoeten en Verbinden bestaat uit:

  • Buurtwerk (12 buurtcentra id 19e eeuwse gordel)
  • 24 Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+
  • Wijk aan zet
  • 70 professionals en 800 vrijwilligers.


Details over de Werking:

1.activ

  • Bewonersinitiatieven/buurtevenementen: van ondersteuner (u vraagt wij draaien) naar partner. Moet iets zijn van de buurt, niet van buurtwerk. Samen: vorming van een netwerk en draagvlak
  • WAZ Wijk aan zet (jury's), buurtsecretariaten (voedselteams, soc kruidenier, telekleding)): ondersteuning bewonersinitiatieven (en verenigingen)

- Leefstraten: bijkomend: zelf impact hebben op, zelf initiatief nemen.


2.

  • buurtvoorzieningen
  • Buurttuintjes, boomspiegels, Open Huizen en buurtcentra
  • Delende samenleving: deeleconomie en burenzorg (ism LDCs)
  • Doorgeefsystemen en repareersystemen / Give boxes, freego dampoort /Swishing activiteiten / repair cafés (ism IVAGO en LDCs),…

De filosofie achter de werking: vertrekt vanuit het principe, elkeen heeft iets te bieden. Verbindend..; doorgeven, ruilen; Kleine ontmoeting, menselijk contact Bepalend: intenties waarom mensen het doen. Niet het resultaat (betere ecologie, gegeven zorg zodat men langer kan kwaliteitsvol thuisleven)

Wijzelf willen dus minder de organisator worden dan de partner: zelf inzetten op toeleiding, dialoog, gezellige contacten, geschiedenis van een voorwerp. Vandaar ook activiteiten ikv erfgoeddag (over verschillen heen)

indirect voordeel: Bereik bepaalde doelgroepen, diversiteit als meerwaarde uitspelen; Indirect zo bijdragen aan duurzaamheid (en zorg)"

Discussie

Delende Samenleving vs Deeleconomie

Dienst OTV:

"Waarom gebruiken we delende samenleving in plaats van deeleconomie?

De term ‘delende samenleving’ past beter onder de missie van Dienst Ontmoeten en Verbinden omwille van:

Deeleconomie omvat wel degelijk het woord economie en is afhankelijk van de context: de één heeft het over netwerk-economie, de ander over samenwerkingseconomie, share-economy ook wel peer-to-peer economie genoemd.

Dé driver van deeleconomie is hyperconnectiviteit waarbij mensen door internet en sociale media met elkaar verbonden worden. Vanuit de industriële economie zijn we doorgegroeid naar de internet economie en bevinden we ons nu volop in de netwerkeconomie. Alles wat we nodig hebben, krijgen of delen we met elkaar en waar nodig kopen we het zonder een tussenkomst van een bedrijf of instelling. In literatuur en tijdens de netwerkdag van de Sociale Innovatiefabriek bleek nog maar eens dat de netwerkeconomie binnen internet en de sociale media vooral een bepaald publiek bereikt, meer specifiek de middenklasse. Binnen OTV willen we inzetten op persoonlijk contact en ook de kwetsbare groepen bereiken. Vb. deze doelgroep maakt geen of quasi geen gebruik van gratis platforms op internet zoals gratis in Gent, freecycle, etc. "

OTV spitst zich toe op één facet binnen de deeleconomie

Michel Bauwens, oprichter van P2P foundation en een gekende tedspreker over deeleconomie heeft de onderdelen van deeleconomie benoemt.

Met de Dienst Ontmoeten en Verbinden zetten we in op de kwadranten mét een sociaal nut die niet winstgevend zijn." (visie document OTV)