Denktank Transitie UGent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "Transitie UGent is een denktank van geëngageerde personeelsleden en studenten, experts en beleidsmensen. Allen zijn we er van overtuigd dat de UGent een belangrijke rol kan spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling".

Beschrijving

"Transitie UGent is een denktank, samengesteld uit een 200-tal geëngageerde acedemici en studenten, experten en beleidsmedewerkers, die op een enthousiaste manier druk op de ketel houden. Zij fungeren als een open vernieuwingsdenktank en brengen heel wat nieuwe suggesties aan. Zij proberen de systeemveranderingen die nodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving bespreekbaar en zichtbaar te maken met memoranda, kleinschalige experimenten (knippen van Rozier en Ledeganck, klimaatbos in Melle, omvormen van kleine parkeerhoekjes tot groen, …), acties (kustenparcous en open lessen tijdens de klimaattop, mobiliteitscampagne, dagen zonder vlees, lezingen door externe sprekers, …), ... Door ook beleidsmedewerkers in de denktank te betrekken vinden duurzame beleidsmaatregelen gemakkelijker ingang (bijna-energieneutraal bouwen, divestment, donderdag veggiedag, duurzaam aankoopbeleid, innovatieproject om duurzaamheid te integreren in opleidingen,…)." (http://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/doemee/transitieugent.htm)