Definitie van de commons

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

Voor dit onderzoeksproject hanteren we de definitie van David Bollier. een update van Nobelprijswinnaar Elinor Ostrom:

"Commons zijn gedeelde hulpbronnen (of platforms) die worden gecreëerd en verzorgd door een gebruikersgemeenschap, volgens haar eigen afspraken, regels en normen. Dit betekent dat een common wordt gedefinieerd door 3 aspecten: 1) een gedeelde hulpbron (of platform) 2) er is sprake een commoning-activiteit en 3) ze wordt beheerd op basis van afspraken, regels en waarden die op z’n minst gedeeltelijk onafhankelijk zijn van de overheid of de markt."

"Commons are shared resources that are produced and maintained by a user community, according to their own rules and norms. This means a commons is defined by 3 aspects: 1) a shared resource 2) the activity of commoning 3) rules and norms that must at least be partially autonomous from the public and private sector."