Criteria voor evaluatie van Gentse commons

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

Voor ons onderzoek bekijken we ook in welke mate de verschillende commons-en commonsgerelateerde projecten in Gent voldoen aan deze criteria:

1.Immateriële commons

2.Materiële commons

3.Meerlagig bestuur

4.Meervoudig eigenaarschap

5.Waardegedrevenheid

6.Duurzaamheid

7.Fairness (Solidariteit, inclusiviteit, genderdiversiteit)

8. Gemeenschapsopbouwend