Community Service Learning - UGent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search


Beschrijving

via Thomas Block:

"Met ‘Community Service Learning’ (CSL) wil de UGent de aandacht vestigen op de relevantie van maatschappelijk engagement in het academisch onderwijs en vindt ze aansluiting bij de wereldwijde en recente Europese trend om maatschappelijk engagement een plaats te geven in het academisch onderwijs. CSL is een innovatief onderwijsconcept dat het potentieel heeft om onderwijspraktijken te vernieuwen en om een antwoord te bieden op de vraag naar maatschappelijk relevant, toekomstgericht en multiperspectivistisch onderwijs. Studenten worden beschouwd als ‘actors of social change’, waarbij zij binnen hun curriculum een concrete bijdrage leveren aan (lokale) gemeenschappen of maatschappelijke initiatieven. Zo worden ze geconfronteerd met reële noden binnen de samenleving en worden ze gestimuleerd om kritisch na te denken over hun (toekomstige) rol in de maatschappij.

CSL werd opgenomen in de onderwijstips voor lesgevers en geïntegreerd in het gereviseerde onderwijscompetentiemodel. Maatschappelijk engagement en CSL zijn ook opgenomen in het Kwaliteitshandboek Onderwijs dat werd uitgeschreven in het kader van de instellingsreview. Het maakt deel uit van de strategische onderwijsdoelstelling ‘durf denken en multiperspectivisme’ en er is een lerend netwerk opgericht voor geïnteresseerde lesgevers."