Cohousing De Schilders

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= sociaal-ecologisch woonproject in Sint-Amandsberg

URL = https://cohousingdeschilders.wordpress.com/cohousing/


Beschrijving

"Voor De Schilders staan de sociale en ecologische dimensie van cohousing centraal:


Ecologische dimensie:

Cohousing De Schilders kiest bewust voor een woonproject in de stad. Het project bevindt zich op een boogscheut van station Gent-Dampoort, vlakbij openbaar vervoer, tien minuten fietsen van het stadscentrum van Gent, winkels en scholen zijn om de hoek. Wonen in de stad, vlakbij een station, heeft grote voordelen op het vlak van mobiliteit: het maakt de auto grotendeels overbodig. Bovendien zorgt wonen in dorps- of stadskernen ervoor dat er zoveel mogelijk ruimte openblijft voor (duurzame) landbouw en natuur. Stedelijk wonen heeft daardoor op zich al een belangrijke ecologische dimensie.

Dit versterken we nog door bewust te kiezen voor een compacte bouwvorm (in plaats van losse woningen). Hierdoor sparen we niet alleen een aanzienlijke ruimte, maar ook heel wat materiaal. Bovendien verhoogt het de energie-efficiëntie van het wonen. De tuinzone houden we zo groot mogelijk, niet alleen omwille van esthetische of recreatieve doeleinden, maar ook om zoveel mogelijk natuur te behouden in de stad, de bodem zo weinig mogelijk te belasten en een maximale natuurlijke afvloeiing van regenwater mogelijk te maken. Groenzones in België zijn schaars, ruimte in het algemeen ook. Hoe minder bodemruimte we innemen, hoe beter!

Daarnaast kiezen we bewust voor lage-energiebouw, en zoveel als mogelijk voor het gebruik van duurzame materialen. In de toekomst streven we ernaar zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te zijn op energievlak (door het zelf produceren van hernieuwbare energie of het aansluiten bij een lokale coöperatieve op dit vlak).

Het is onvermijdelijk dat mensen in de toekomst op kleinere oppervlaktes gaan leven, zeker in de stad. We willen tonen dat het perfect mogelijk is heel comfortabel te leven op kleinere schaal, wat mee mogelijk wordt door meer te gaan delen.

Door zaken (wasplaats, auto, gereedschap enz.) te delen hebben we allemaal ‘genoeg’, terwijl we samen een kleinere ecologische voetafdruk hebben dan een optelsom van individuele huishoudens. Voorbeelden zijn het delen van de gezamenlijke wasplaats (en bijhorende machines), grasmachine, gereedschap, tuingerief … We streven er binnen het project expliciet naar om de auto zo weinig mogelijk te gebruiken (minder auto’s in de stad!), en om de auto’s die er in het woonproject zijn te delen. Individueel gebruikte wagens zijn niet mogelijk binnen Cohousing De Schilders. Maximaal twee, drie auto’s zullen horen bij het hele woonproject, die dan met de hele buurt gedeeld worden (via bv. het autodeelproject Dégage) en enkel in specifieke omstandigheden minstens binnen het project. Er kunnen geen bewonerskaarten bekomen worden (afspraak met Stad Gent).

Tenslotte kiezen we ook voor een ecologische levenswijze op tal van vlakken: naast het streven naar een groene en duurzame mobiliteit gebruiken we milieuvriendelijke wasproducten, koken bij de gemeenschappelijke maaltijden vegetarisch,…


Sociale dimensie:

Cohousing De Schilders wil de atomisering en het sociale isolement van de huidige maatschappij tegengaan. Door samen te leven in één gebouw en een aantal gemeenschappelijke ruimtes en spullen te delen, zoeken en creëren we nieuwe sociale banden en manieren van leven. Op die manier proberen we op een alternatieve, manier vorm te geven aan het ‘huishouden’: door van tijd tot tijd samen of voor elkaar te koken, elkaar te helpen waar nodig, kinderen de gelegenheid te geven samen te spelen, … Tegelijk respecteren we de privacy van mekaars eigen unit en leven. De sociale dimensie moet voor iedereen een meerwaarde zijn en geen nieuwe druk of last.

Daarom zoeken we in het project naar een evenwicht tussen private wooneenheden en gemeenschappelijke ruimtes. Elk zal zijn eigen stekje hebben, waar rust en privacy is; tegelijk is er in het geheel een open sfeer waarbij je mekaar gemakkelijk ontmoet in de inkom- of traphal of in de gemeenschappelijke ruimtes.

Concreet gaan we voor een kleinschalig cohousingproject, van een zevental wooneenheden. Een cohousingproject waar engagement in steekt: naar mekaar toe, op vlak van ecologie en mobiliteit, naar de stad toe en de buurt. Geen ‘gated community’ van een klein groepje geprivilegieerden, en ook geen prestigeproject dat alleen haalbaar is voor goedbetaalde tweeverdieners, maar een sociaal project dat zo toegankelijk mogelijk is en openstaat naar de buitenwereld toe. Om die reden streven we er ook samen naar de kostprijs waar mogelijk te drukken. Dat is de belangrijkste reden om niet te opteren voor passiefbouw. Omdat de financiële draagkracht van de groep te beperkt is, kunnen we helaas ook geen huurwoningen voorzien.


We kiezen voor een voldoende groot aandeel gemeenschappelijke ruimtes.

  • de volledige tuin, zo’n 290 m²
  • een ruime polyvalente leefruimte, opdeelbaar in verschillende sub-ruimtes zodat verschillende er functies opgevangen kunnen worden: eetkamer met kookgelegenheid, speelruimte voor kinderen, zitkamer, werkruimte,…
  • in de nabijheid van deze ruimte een toilet
  • een wasruimte met gedeelde machines
  • een fietsenbergplaats, voldoende voor alle fietsen
  • een beperkt aantal garages (we streven naar afwezigheid van garages; door Stad Gent zijn er 2 opgelegd)"


Organisatie

"Kort geschetst, hebben we de grond in onverdeeldheid aangekocht. Alle bouwvrouwen en -heren zijn verenigd in een burgerlijke maatschap om het proces zo eenvoudig mogelijk te kunnen organiseren. De structuur van het gebouw zal identiek zijn aan dat van een appartementsgebouw: elkeen is afzonderlijk eigenaar van een unit, en heeft een aandeel in de gemeenschappelijke delen (die dan uiteraard een stuk groter zijn dan bij een klassiek appartementsgebouw).

VZW Cohousing De Schilders: Totnogtoe is deze VZW niet actief.

Om de ontwerp- en bouwfase administratief te vereenvoudigen, hebben de bouwvrouwen en -heren van het project zich verenigd in een burgerlijke maatschap. Dit is de eenvoudigste vennootschapsvorm, zonder rechtspersoonlijkheid. Deze aanpak maakt het mogelijk om bouwkosten enz. aan de leden toe te wijzen op basis van specieke verdeelsleutels, zonder daarmee aannemers, architect,… te belasten. Ook kan de aansprakelijkheid van de leden op deze manier afgelijnd worden." (https://cohousingdeschilders.wordpress.com/documentatie/)